Skip to main content
  • Nieuws
  • Onze speerpunten voor de regio Brugge

Onze speerpunten voor de regio Brugge

  • 19/01/2017

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie in La Brugeoise te Brugge op donderdag 19 januari 2017 maakte Voka West-Vlaanderen haar speerpunten voor 2017 voor de regio Brugge bekend. 

1) Er is een grote nood aan beschikbare ruimte om te ondernemen

In Brugge is er momenteel geen vierkante meter grond meer beschikbaar waar bedrijven zich kunnen vestigen. Op 18/11/2016 heeft de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan (GRUP) Brugge voorlopig goedgekeurd. Daardoor worden er vier nieuwe bedrijventerreinen gecreëerd (Chartreusegebied, De Spie, Blankenbergsesteenweg, Sint-Elooi in Zedelgem), wat resulteert in ongeveer 100 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Voka pleit er dan ook voor dat deze nieuwe bedrijventerreinen zo snel mogelijk opgeleverd worden. Die zijn immers broodnodig voor de verdere ontwikkeling en welvaartcreatie in de Brugse regio.

2) De juiste mensen op de juiste plaats krijgen

Hoewel de Brugse regio een lage werkloosheid kent (5,6%), ondervinden heel wat bedrijven toch problemen. Zo is het zeer moeilijk om goede, hoogopgeleide profielen aan te trekken. In het algemeen moet er verder gewerkt worden aan het aantrekkelijk maken en houden van de regio.

Daarnaast zijn er in Brugge nog steeds heel wat grote industriële spelers, die het weliswaar niet altijd even makkelijk hebben. Daarom is het nodig dat er een grotere flexibiliteit is op vlak van de arbeidswetgeving. Voka wil inzetten op meer co-sourcingsprojecten, waarbij bedrijven soepeler kunnen inspelen op productiedalingen of -stijgingen.

3) De link tussen hoger onderwijs, onderzoek en de bedrijfswereld versterken

Voka pleit er voor om de samenwerking tussen het hoger onderwijs en de bedrijfswereld verder te versterken. Voka zal daarom samen met Vives een pilootproject Duaal Leren in Hoger Onderwijs opstarten. Bedoeling is dat het mogelijk zal zijn om vanaf september 2017 een diploma hoger onderwijs te behalen op de werkvloer van een bedrijf, wat uniek in Vlaanderen zal zijn.

Daarnaast ondersteunen we de uitbouw van een nieuw mechatronica-onderzoekscentrum in de Brugse regio, dat idealiter gesitueerd zou worden ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein Chartreuse (als aantrekkelijke zichtlocatie voor een hoogwaardig R&D-centrum).

4) De Brugse regio toegankelijker maken

  • Verdubbeling van het spoor tussen het station Brugge en station Gent-Sint-Pieters moet nu eindelijk gerealiseerd worden, ten behoeve van zowel passagiers- als goederenvervoer.
  • De N49 tussen Knokke-Heist en Antwerpen dient een volwaardige autosnelweg worden. 
  • De N31 ter hoogte van Lissewege en de ring rond Brugge moeten aangepakt worden. 
  • Binnen het project Stadsvaart moeten er heel wat aanpassingen gebeuren aan het kanaal Gent-Oostende (er is een hoge nood aan nieuwe bruggen, Dampoortsluis, Steenbruggebrug, enz.). 
  • Met het project “Vlaamse baaien” moet het mogelijk zijn om binnenvaartschepen langs de kust te laten varen naar de Scheldemonding. 

5) Haven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge is enorm belangrijk voor Brugge en zeer ruime omgeving (10.000 directe jobs en 20.000 indirecte jobs). Om het goede functioneren en verder groeien van de haven te garanderen, moet er een nieuwe zeesluis gebouwd worden. De inplanting hiervan mag niet ten koste gaan van havengronden. Daarnaast moet de Transportzone eindelijk aangepakt worden: niet alleen moet ze uitgebreid worden maar ze moet ook proper gehouden worden. Er is bovendien hoge nood aan een ruime bijkomende truckparking. Tot slot is de gemeente Zeebrugge toe aan een revitalisering, maar hier moet rekening gehouden worden met de noden van de haven.