Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Onze software moet uiteindelijk leiden naar goedkope elektriciteit voor iedereen’

‘Onze software moet uiteindelijk leiden naar goedkope elektriciteit voor iedereen’

  • 29/06/2023

Vele kleintjes maken samen één grote, geldt niet in het minst op de elektriciteitsmarkt. Dus heeft LIFEPOWR software ontwikkeld die individuele aansluitpunten slim kan aansturen, op basis van onder andere het type installatie, het verbruikersprofiel tot zelfs de weersvoorspellingen. ‘Onze software stuurt energiesystemen zo optimaal mogelijk aan, zodat verbruikers zoveel mogelijk uit hun installatie kunnen halen’, schetst CEO Dries Bols.

Wat?

‘LIFEPOWR legt zich toe op een optimaal beheer en opslag van energie en het aansturen van laadpunten aan de hand van slimme algoritmes. Daarmee spelen we in op de alsmaar toenemende elektrificatie en het belang van een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt. Daarmee is iedereen gebaat, want dat voorkomt grote volatiliteit in prijzen. Interessante marktmechanismen hiervoor waren vroeger enkel voor de industrie beschikbaar, maar tegenwoordig kan ook de consument mee helpen om het evenwicht te bewaren. Met onze oplossing maken we het mee mogelijk om iedereen te laten bijdragen aan de netflexibiliteit. Voorlopig focust onze oplossing zich op installaties op laagspanning, zoals aanwezig bij particulieren, dienstenbedrijven en kleine kmo’s.’

Missie?

‘We evolueren hopelijk naar een economie aangedreven door zonneenergie, waarbij energie dan in overvloed beschikbaar is en bijgevolg bijna gratis zal zijn. Om daar te geraken, moeten we ervoor zorgen dat hernieuwbare energie voortdurend beschikbaar is voor iedereen. Door de netbeheerder te helpen om het energiesysteem in balans te houden, wil LIFEPOWR daaraan bijdragen. Ons uiteindelijk doel is om iedere verbruiker zo snel mogelijk te kunnen meenemen in dat verhaal van slimme energie. We spelen in op opportuniteiten in de markt vandaag, die morgen evenwel tot het nieuwe normaal zullen behoren als we succesvol zijn. Eer we op dat punt geraken, zullen we wel decennia verder zijn.’

Ontstaan?

‘Als afstudeerproject van mijn ingenieursstudies heb ik mee gebouwd aan een boot die werd aangedreven op zonne-energie. Zo heb ik batterijtechnologie goed leren kennen. Na mijn studies was ik actief in de wereld van muziekproducties op locatie. In die periode ben ik dan vanuit m’n kennis beginnen zoeken naar betere manieren voor energievoorziening. Dat leidde  me naar m’n eerste productidee van een mobiele batterij. Later hebben we ons toegelegd op grotere batterijsystemen voor onder andere woningen. Ten slotte zijn we geëvolueerd naar een softwarebedrijf.’

Uniek?

‘Andere spelers focussen vaak op het opkrikken van het zelfverbruik of beter inspelen op dynamische tarieven. Wij focussen op alle opportuniteiten op zowel laadpunten als batterijsystemen om zo optimale waarde te leveren. We beseffen dat gebruikers nog sceptisch staan tegenover de waarde die onze oplossing kan opleveren. Daarom kiezen we voor een no cure no payaanpak: de eindgebruiker betaalt ons niet. Integendeel, wij zullen hem extra uitbetalen. Daaruit spreekt ons rotsvast geloof in ons product.’

Ambities

‘Voor de effectieve installatie van onze oplossing onder de eigen productnaam FlexiO werken we samen met een aantal installateurs. Samen hebben die al zo’n 918 sites ermee uitgerust, wat neerkomt op een verdubbeling in de jongste maanden. Eind dit jaar moeten dat er al enkele duizenden zijn. Daarnaast lopen er samenwerkingen met enkele grote bedrijven, waaronder recent ook met een energieleverancier. Vanuit onze missie staan we ervoor open dat die onze technologie aanbieden onder hun eigen label. Door alle overheidsmaatregelen en incentives was Vlaanderen logischerwijs onze eerste markt. In Brussel en Wallonië is de uitrol van digitale meters ook gestart. Ook dat biedt nieuwe mogelijkheden.’

Internationaal?

‘Het aantal regio’s waar onze oplossing een logische schakel in het energieverhaal is, wordt alsmaar groter. Zo is er bijvoorbeeld ook in Nederland sprake van de afbouw van de salderingsmaatregel. Ook dynamische energietarieven winnen daar snel terrein. Onze eerste grote uitdaging is om stappen te zetten in Europa, maar ook elders zal het belang van een goede energiebalans sterker gaan spelen. Dan is het vooral zaak om in te spelen op de al voldoende mature markten waar een virtual power plant verzilverd kan worden. Zo is bijvoorbeeld Singapore voor ons interessant, als de enige regio in Zuidoost-Azie met een mature energiemarkt die werkt volgens gelijkaardige principes zoals in Europa.’

Voka Antwerpen-Waasland ondersteunt samen met Elia en Vlaio de energietransitie bij ondernemers

Logo elia  vlaio