Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Onze 5 Vlaamse en federale prioriteiten voor de nieuwe regeringen

Onze 5 Vlaamse en federale prioriteiten voor de nieuwe regeringen

 • 18/06/2024

De verkiezingsuitslag maakt coalities mogelijk die 5 jaar lang ambitieus kunnen besturen én hervormen. We roepen op om daarbij werk te maken van deze prioriteiten die noodzakelijk zijn voor onze Vlaamse ondernemingen en welvaart.

Er is maar één weg vooruit: de weg van hervormingen die de economie weer op het juiste spoor zet. Sterke ondernemingen zijn de basis voor welvaart en tewerkstelling. 

Voka vraagt dan ook regeerakkoorden op elk niveau die ondernemerschap versterken en ondersteunen. Daartoe moet er resoluut werk gemaakt worden van de onderstaande prioriteiten.

Op Vlaams niveau

1. Versterk de competitiviteit

 • Vlaamse ondernemingen moeten weer kunnen concurreren met die uit het buitenland. Vooral de vele administratieve lasten zijn vaak een molensteen om hun nek. Verlaag die, en maak ook van rechtszekerheid een prioriteit.
 • Stapel ook geen onnodige regeltjes boven de Europese wetgeving. Pas daarom in alle beleidsdomeinen het principe van 'no goldplating' toe bij de omzetting van Europese richtlijnen. 
 • Ga voor een geïntegreerd industrieel beleid op Europees, federaal en Vlaams niveau en stel een Vlaamse minister van Industrie aan die het industrieel beleid in Vlaanderen over alle beleidsdomeinen heen coördineert.

2. Zorg voor een dynamische arbeidsmarkt

 • Hervorm de VDAB, met focus op performantie en transparante uitvoering van de kerntaken.
 • Maak economische migratie sneller, simpeler en slimmer: onder meer door een ‘single permit’ uit te reiken binnen de 3 weken en de lijst van knelpuntberoepen voor economische migratie uit te breiden.
 • Stimuleer levenslang leren door de uitbreiding van het Vlaams Opleidingsverlof en een verhoogde fiscale aftrek voor bedrijven die investeren in vorming.

3. Maak ons onderwijs weer top

 • Zorg ervoor dat meer leerlingen slagen in het onderwijs door in te zetten op betere studieoriëntering dankzij Voka Talent Centers in heel Vlaanderen.
 • Pas de leerplichtleeftijd aan: onderaan van 5 naar 3 jaar en voorzie bovenaan een opt-out vanaf 16 jaar bij voltijds werk met alternatieve kwalificatiekansen.
 • Rationaliseer in het onderwijs het aantal (te kleine) studierichtingen en stimuleer STEM-richtingen.

4. Waak over een rechtszeker omgevings- en vergunningenbeleid

 • Verhoog de rechtszekerheid en versnel de procedure door het ontwerp van vergunningenbesluit mee in het openbaar onderzoek te brengen.
 • Verzeker ook na de bouwshift van 2040 ruimte om te ondernemen via een strategische reserve aan bedrijventerreinen.
 • Ga voor een programmatische aanpak voor de waterkwaliteit. Dit is noodzakelijk om een vergunningenstop te vermijden. 

5. Stimuleer innovatie en investeringen 

 • Verhoog de overheidsinvesteringen in O&O/ Tegen het einde van de legislatuur moeten we de de 1% bbp-norm voor overheidsinvesteringen halen. 
 • Introduceer een nieuw volwaardig financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen, zoals (carbon) contracts for difference of premiums. 

Op federaal niveau

1. Breng de begroting op het juiste spoor, en hervorm

 • De helft van de inspanning moet deze keer van besparingen op de overheidsuitgaven komen, de helft van structurele hervormingen. Er mogen geen nieuwe belastingen, ook geen nieuwe vermogensbelastingen.
 • Pak het investeringstekort aan door een betere samenwerking tussen overheid en privé en activeer institutioneel kapitaal.
 • Durf hervormen en maak van administratieve lastenverlaging en het terugdringen van de regeldruk voor ondernemingen een topprioriteit.

2. Zorg voor een fiscaliteit die groei, werken en ondernemen bevordert

 • Plafonneer hiertoe de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers.
 • Behoud onverkort de gedeeltelijke niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling en voor nacht- en ploegenarbeid.

3. Matig de loonkosten door vrije loonvorming

 • De automatische loonindexering moet worden afgeschaft of minstens grondig bijgestuurd. Zodra de loonkostenhandicap is weggewerkt, kan de loonnorm samen met de automatische index verdwijnen.
 • Loonstijgingen moeten all-in worden onderhandeld op ondernemingsniveau. Sectorakkoorden blijven hierbij mogelijk.

4. Activeer kordaat om de krapte op te lossen

 • Beperk werkloosheidsuitkeringen in de tijd tot maximum 2 jaar.
 • Begeleid langdurig zieken systematisch, sneller en verantwoordelijk terug naar werk. Een zieke werknemer wordt na uiterlijk 4 weken gescreend en na 6 weken is een re-integratieplan klaar;
 • Maak werk van interregionale arbeidsmobiliteit. Er wordt afgestapt van interregionale samenwerking op basis van vrijwilligheid. Het normatief kader wordt correct toegepast: taal is geen reden meer om een passende job in een ander gewest te weigeren.
 • Maak economische migratie sneller, simpeler en slimmer, o.a. door een ‘single permit’ binnen de 3 weken.

5. Verlaag de energiekosten en verzeker de bevoorrading

 • Ga voor een maximale verlenging van de nucleaire capaciteit: door de wet op de kernuitstap te schrappen en door de jongste centrales met 20 jaar te verlengen.
 • Zet de energienorm om in concrete maatregelen die ervoor zorgen dat de energiekosten van ondernemingen competitief worden ten opzichte van de buurlanden. Voer een maximale korting in op de Elia-transmissienettarieven voor energie-intensieve bedrijven.

Voka zal een partner zijn van hervormingsregeringen. De lat ligt hoog en dat is noodzakelijk om de welvaart veilig te stellen. Hervormen moet de opdracht worden van alle regeringen in dit land en in alle beleidsdomeinen. 

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - Altez