Skip to main content
  • Nieuws
  • “Ontwikkeling is niet het moeilijkste deel. Het tot bij de patiënt krijgen daarentegen wel.”

“Ontwikkeling is niet het moeilijkste deel. Het tot bij de patiënt krijgen daarentegen wel.”

  • 27/08/2018

De zorg- en welzijnssector staat voor de nodige uitdagingen maar toch beweegt er nog te weinig. Health Community, het netwerk voor de witte economie van Voka wil daarom de transformatie op gang trekken, beginnend met hun jaarlijks congres op 2 oktober. In deze reeks interviews laten zij – als vooruitblik op het congres – experten uit het veld aan het woord. In dit artikel legt Pascal Verdonck zijn visie uit.
 

Pascal Verdonck CEO MedTech Flanders

Prof. Pascal Verdonck heeft zijn sporen verdiend in de medische wereld. Naast ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van ziekenhuisdirecteuren en academicus is hij onder meer ook CEO van MedTech Flanders. Die vzw helpt start-ups om hun medische technologieën te vermarkten. “De gezondheidszorg is een complex vakgebied, dat onderschatten leken vaak. Dat komt doordat zorg een sociaal gegeven is, waar veel actoren aan te pas komen.”

 

Een evolutie van het betalingsmodel
Er gaan tegenwoordig heel wat stemmen op om het betalingsmodel van de zorg te wijzigen. “Volgens mij moet je het niet wijzigen, maar wel mee laten evolueren”, licht Pascal Verdonck toe. “De zorg heeft veel evoluties meegemaakt, die het betalingsmodel niet heeft gevolgd. Daardoor zitten we nu met een kloof tussen het model en de reële nood. Zo vind ik ten eerste dat we kwaliteit meer moeten belonen dan kwantiteit. Wie een goed resultaat boekt, moet dat merken in zijn verloning.”

“Daarnaast horen we altijd hoe het budget voor zorg beperkt moet worden. Maar daar ben ik een andere mening toegedaan. Gezondheidszorg wordt nog te veel als een kost beschouwd, terwijl ik het als een investering zie. Zorg is voor mij een plek waarin je mensen tewerkstelt, waarin je zaken kunt ontwikkelen, mensen kunt helpen en verzorgen. Verspilling moeten we natuurlijk tegengaan. En we moeten de bevolking duidelijk maken dat zorg niet gratis is, want veel mensen hebben geen idee hoe duur het is. Daarvoor moeten we kijken naar de bredere sociale context, willen we het model aanpassen. De hoeveelheid bijdrage aan solidariteit zal bijvoorbeeld herbekeken moeten worden.”

“Alleen door al die dingen samen onder de loep te nemen, kunnen we daadwerkelijk iets veranderen. Want alles hangt samen. Het is moeilijk om eendimensionaal iets te wijzigen, zonder het geheel aan te passen. En dat begint op macroniveau.”

Technologie zorgt voor integratie
“De evolutie naar geïntegreerde zorg is ook een must, die samenhangt met de mogelijkheden die technologie biedt. De introductie daarvan is in 2017 echt begonnen, al komt er nog een enorme disruptie aan. Specifiek voor de geïntegreerde zorg zie ik drie niveaus in technologie die belangrijk zijn: digitalisering en automatisering, mobiele communicatie en artificiële intelligentie.”

Digitalisering en automatisering maken data altijd en overal toegankelijk. “Iedereen wordt zo geconnecteerd. Ziekenhuizen communiceren met woon- en zorgcentra, hersteloorden, huisartsen… Dankzij mobiele communicatie kunnen we patiënten op afstand volgen. Een patiënt die bijvoorbeeld een knie-implantaat liet plaatsen en naar huis mag, doet gemakkelijk zijn oefeningen zelf. Dat kan door een armband en tablet met een ingebouwd communicatiesysteem waarmee artsen vanop afstand volgen. Zo krijg je een efficiëntere zorg met betere kwaliteit en beleving. Artificiële intelligentie, tot slot, verschaft ons betere informatie uit al die data. En maakt het mogelijk om zorg proactief en meer gepersonaliseerd te implementeren en te organiseren.”

“Wat je hierbij ook niet mag vergeten, is dat we de infrastructuur hierop moet aanpassen. We hebben smart buildings nodig, uitgerust met slimme domotica en communicatiesystemen. Om de vergelijking te maken met een hotel: als je er niet meteen vlot op het internet kunt via jouw smartphone, dan vind je het waarschijnlijk een minder goed hotel. Zo’n criterium ligt heel hoog in de percipiëring van een hotel. En dat moeten we doortrekken naar de zorg. Maar dat vraagt investering in infrastructuur en brengt ons terug naar de moeilijkheden van ons betalingsmodel.”

“Ik kijk er echt naar uit om de vele zinvolle mogelijkheden van technologie daadwerkelijk geïmplementeerd te zien in België. Ik was onlangs bijvoorbeeld nog in Singapore. Daar zie je dat de toekomst al bezig is. De zorgsector daar werkt volop met netwerken en digitale platformen. De kwaliteit zit er zeker goed. De evolutie gaat in sommige landen gewoon veel sneller, maar ook wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen om die weg op te gaan. De mogelijkheden zijn er, ontwikkelingen zijn niet het probleem bij ons. Ze tot bij de patiënt krijgen, daarentegen wel.”

Van curatief naar preventief
“De tendens is er ook om van geneeskunde naar gezondheidszorg over te gaan. Van curatieve naar preventieve zorg. Patiënten en de bevolking in het algemeen proberen zelf de gezondheid op te volgen en te monitoren. En als er dan toch iets misloopt, is het ziekenhuis er om hen uit de nood te helpen. Maar de bedoeling is wel om het ziekenhuis weer snel te verlaten, door verschillende tussenvormen van zorg thuis te voorzien. Daar dragen de drie technologie-evoluties aan bij.”

“Daarnaast is er nog een heel belangrijke factor die we niet uit het oog mogen verliezen: heel wat patiënten verzamelen zelf data die nu nog privé beschikbaar is. Denk maar aan een hartmonitorapp en de data die die verzamelt. Momenteel zitten die gegevens nog niet in het persoonlijke patiëntendossier. En dus heeft een arts er niets aan. Dat kan een grote meerwaarde zijn voor onze zorg. Maar daarom zijn investeringen in de technologie broodnodig. We moeten vooruit en durven innoveren. Want dat komt ons allemaal ten goede.”

En jij? Hoe zou jij de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector aanpakken? Denk met ons mee en schrijf je nu in voor het congres van Voka Health Community, dat plaatsvindt op 2 oktober 2018 in Brussel. Want samen kijken we anders naar zorg en welzijn en samen hebben we een breder en beter perspectief. Help mee transformeren!

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel