Skip to main content
 • Nieuws
 • Ontdek meerwaarde van duurzaam ondernemen

Ontdek meerwaarde van duurzaam ondernemen

 • 26/06/2017

Bedrijven begeleiden bij het implementeren van maatregelen die tot een duurzamere werking leiden, is al jarenlang een van de uitgesproken expertises van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. Aangezien de uitdagingen op vlak van duurzaamheid groot en blijvend zijn, heeft de Mechelse Kamer al de eerste cyclus van het nieuwe Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) opgestart en is er een nieuw lerend netwerk duurzaam ondernemen.

Volgende achttien bedrijven hebben al een intentieverklaring onderschreven om in de komende maanden werk te maken van concrete actiepunten naar duurzaamheid, binnen het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Amival vzw uit Turnhout, Antea Group uit Antwerpen, Antilope Printing uit Lier, BelOrta Sint-Katelijne-Waver, Belgische Fruitveiling (afdeling Waasland), Continental Automotive Benelux uit Mechelen, Coöperatie Hoogstraten, Henco uit Herentals, Iemants uit Arendonk, ODTH afdeling Willebroek, OVAM uit Mechelen, Pidpa uit Antwerpen, Renotec uit Geel, SBE uit Sint-Niklaas, Technopolis uit Mechelen, Volvo Vermant uit Mechelen, Voka – Kamer van Koophandel Mechelen en Willemen General Contractor uit Mechelen.

In het nieuwe concept ervan werken de deelnemers actiepunten uit die inspelen op de zeventien zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Door deze aanpak krijgt het charter een meer internationaal karakter en internationaal gezien ook meer gewicht. Zeker omdat bedrijven die in drie opeenvolgende jaren in elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een actie hebben uitgevoerd, een bijkomend Unitar-certificaat ontvangen.


duurzaamondernemen
Nieuw lerend netwerk

Bedrijven die op zoek willen gaan naar de meerwaarde van duurzaam ondernemen, kunnen ook instappen in het lerend netwerk duurzaam ondernemen vanaf 2 oktober. Ontdek dat inzoomen op de impact van producten en diensten, de maatschappij, milieu, economie, mensen, partnerships, integratie en gezondheid, … crucialer wordt! Speel in op thema’s zoals CO²-reductie, productie en consumptie, mobiliteit, werkbaar werk en inzetbaarheid van medewerkers, … Experten brengen de nodige input en gaan in interactie met alle deelnemers.


Bij de start van dit lerend netwerk leg je als deelnemer mee de thema’s vast die je wil opgenomen zien in het lerend netwerk.

Mogelijke thema’s en inhoud:

 • stakeholdermanagement
 • risicobeheersing
 • duurzaam aankoopbeleid
 • duurzaamheid expliciteren via externe en interne communicatie
 • rationeel grondstoffengebruik
 • klimaatverandering en de impact van bedrijven
 • duurzame productie & consumptie
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor ondernemers
 • link tussen onderwijs en onderneming
 • corporate volunteering
 • kinderarbeid