Skip to main content
Map

Onderwijskwaliteit is prioriteit

  • 15/12/2020

Net voor het kerstreces staan er traditiegetrouw nog enkele belangrijke zaken op de agenda van de Vlaamse regering, niet in het minst op vlak van onderwijs. Dat is ook nodig gezien de dramatische cijfers over de dalende onderwijsprestaties. We moeten absoluut vermijden dat ons onderwijs afglijdt naar de middenmoot.

Als de kwaliteit van ons onderwijs afglijdt, zullen immers ook andere welvaartsindicatoren onvermijdelijk volgen. Zeker in een regio die leeft van menselijk kapitaal, innovatie en productiviteit betekent dalende onderwijskwaliteit op termijn een verlies van welvaart

Digitale omslag realiseren

Digitalisering is één van de domeinen waar er nog heel wat potentieel is om beter te doen. Het afstandsonderwijs heeft ongetwijfeld een rem gezet op de toenemende leerachterstand, maar dat is niet voldoende. We zijn daarom blij dat de Vlaamse regering vorige week een visienota goedkeurde dat een kader biedt om de digitale omslag te realiseren. In het investeringsprogramma 'Vlaamse Veerkracht' is daarvoor maar liefst 375 miljoen euro voorzien. Er wordt terecht ingezet op het versterken van de randvoorwaarden die nodig zijn om digitalisering te gebruiken als hefboom voor onderwijskwaliteit. 
 

Het is belangrijk dat men geen schrappingen van eindtermen doet op belangrijke domeinen zoals STEM

Jonas De Raeve

Veel van de speerpunten en voorgestelde maatregelen kwamen ook terug in de Voka paper uit rond EdTech en het bijhorend digitaal dossier, die we in september publiceerden. Zo zal iedere leerling in de toekomst een eigen toestel krijgen, zet men in op de bijscholing van leraren, het versterken van het schoolbeleid en het aantrekken van sterke profielen als ICT-coördinator.

Daarnaast wil men een kenniscentrum oprichten rond EdTech en zal er een digi-check komen op alle regelgeving. Het blijft wel nog onduidelijk hoe de middelen juist zullen uitgegeven worden en welk budget voorzien is per voorgestelde maatregel.

Ambitie in eindtermen behouden

Deze week staan de eindtermen van het secundair onderwijs opnieuw op de agenda van de regering. Ambitieuze eindtermen zijn een deel van de oplossing om de dalende onderwijsprestaties te stoppen. De neerwaartse evolutie in het basisonderwijs uit het recente TIMSS-onderzoek was al langer gekend in het secundair onderwijs. Het is daarom belangrijk dat men geen schrappingen van eindtermen doet op belangrijke domeinen zoals STEM. 

Dat is ook niet nodig om de vrijheid van onderwijs te vrijwaren. Integendeel, een overheid die de inhoud bepaalt met sterke eindtermen als basis en via centrale toetsen meet of die basis gehaald wordt, schendt de vrijheid van onderwijs niet als ze tegelijkertijd ruimte geeft aan scholen om dit te realiseren. 

We pleiten dan ook voor meer mogelijkheden voor scholen om een doortastend en duurzaam personeelsbeleid te voeren, om de digitale omslag te realiseren en om hen te versterken in hun beleidsvoering.

De Vlaamse regering en het Vlaams parlement moeten de eindtermen nu snel goedkeuren zodat de scholen ermee aan de slag kunnen. 

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel