Skip to main content

Onderwijs in beweging

  • 15/02/2018

2018 belooft een jaar te worden waarin er heel wat zal bewegen in het onderwijs. Er staan voor het Vlaams parlement belangrijke onderwijsdecreten op het programma. Een eerste daarvan, over de eindtermen, werd inmiddels goedgekeurd. Daarin kreeg het aanwakkeren van ondernemingszin bij leerlingen de nodige aandacht. Ook in de andere dossiers moeten de parlementsleden vaart maken en de noodzakelijke vernieuwingen doorvoeren. Hieronder brengen we een kort overzicht van de belangrijkste decreten.Onderwijs in beweging

1. Duaal leren

Duaal leren moet ervoor zorgen dat jongeren tijdens hun schoolloopbaan ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Dat zorgt ervoor dat ze een sterkere start kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Vandaag wordt duaal leren nog te veel gezien als een mirakeloplossing voor jongeren met moeilijkheden om hun diploma te halen. Duaal leren moet als een volwaardige leermethode gezien worden, ook bij sterke technische richtingen. Als alles goed gaat, komt er volgend schooljaar een uitbreiding tot 53 duale studierichtingen, zij het nog als proefproject. In het schooljaar 2019 - 2020 zal het duaal leren in 85 opleidingen toegepast worden.

2. Modernisering van het secundair onderwijs

Er wordt al lang getimmerd aan de modernisering van het secundair onderwijs. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen moeten versterkt worden, en moeten zich ook kunnen aanpassen aan veranderingen. Beroepskwalificaties blijven hiervoor de basis. Er moeten financiële stimuli komen voor domein- en campusscholen. En er moet geïnvesteerd worden in het leermateriaal en de infrastructuur van technische en beroepsscholen.

3. Volwassenonderwijs

De overdracht van de lerarenopleiding en het hoger beroepsonderwijs naar de hogescholen is het perfecte moment om het volwassenenonderwijs te hervormen met een professioneel personeelsbeleid, een rationeel financieel beheer, meer aandacht voor studiegebieden met een structureel knelpuntkarakter en stimulansen voor afstands-leren en innovatieve leervormen zoals duaal leren.

4. Graduaatsopleiding en lerarenopleiding

Het hoger beroepsonderwijs bereidt voor op het uitoefenen van een beroep en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. Wanneer de hogescholen dat gaan organiseren, mag dat niet impliceren dat de opleidingen minder flexibel of minder arbeidsmarktgericht worden. Ook zij-instromers, werkenden en werkzoekende moeten hun weg blijven vinden naar deze opleidingen.  

Jonas De Raeve - Adviseur onderwijs - jonas.deraeve@voka.be

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez