Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Onderwijs: 3 voorstellen om leerlingen op het juiste spoor te zetten

Onderwijs: 3 voorstellen om leerlingen op het juiste spoor te zetten

  • 19/03/2024

Elk talent telt in het kader van het nijpende tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. 

De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs gaat stelselmatig achteruit sinds 2000. Terwijl onze onderwijsprestaties cruciaal zijn om stand te houden in onze snel veranderende samenleving. Onze hersenen zijn onze enige grondstof. Daarom is het zo belangrijk voor Voka om alle jongeren maximaal kansen te geven

Voka heeft 3 concrete voorstellen om leerlingen op het juiste spoor te zetten zodat ze hun kansen kunnen maximaliseren.

Verlaag de leerplicht van 5 naar 3 jaar

Met 97% scoort Vlaanderen niet slecht qua kleuterparticipatie. Maar nog steeds zijn er meer dan 8.000 kleuters die geen kleuteronderwijs volgen. Het zijn veelal kleuters met migratieachtergrond die op die manier een belangrijke start missen.

Nochtans toont onderzoek aan dat kleuteronderwijs vooral voor kinderen met een lage socio-economische status belangrijke positieve effecten heeft en het risico op achterstand verkleint. 

Het is wetenschappelijk bewezen dat investeringen in kleuteronderwijs meer opleveren dan investeringen later tijdens de schoolloopbaan. Het tijdig en voldoende verwerven van de onderwijstaal is de belangrijkste overweging om de leerplicht te verlagen.

Zet in op een betere studie-oriëntering 

Voka investeerde als innovator in Talentcenters, die jongeren aan het begin van het secundair onderwijs een extra tool in handen geven om met een wetenschappelijk onderbouwd talentenrapport een weloverwogen studiekeuze te maken. Hiervoor werkte Voka samen met de Universiteit van Gent via een leerstoel. 

Naar analogie met de instrumenten die al werden ontwikkeld voor studieoriëntering richting het hoger onderwijs, werd een testbatterij samengesteld die jongeren op basis van testen en proeven, inzicht geeft in hun interesses en competenties. Met die informatie kunnen ze een beter onderbouwde studiekeuze maken. 

Dat is nodig, want vandaag veranderen ieder jaar meer dan 20.000 leerlingen tijdens het schooljaar nog van studierichting. Voka gelooft dat wie goed kiest, zich beter voelt op school en betere resultaten behaalt. 

Deze Talentcenters zullen, met steun van de Vlaamse overheid, structureel worden uitgerold over Vlaanderen, zodat op termijn alle leerlingen aan het begin van het middelbaar de kans krijgen om in zo’n Talentcenter langs te gaan.

Maak een opt-out mogelijk op het huidige leerplicht model

Jongeren die schoolmoe zijn en geen boodschap meer hebben aan het schoolse en klassikale leren, zijn daarom niet leermoe. Zij moeten vanaf 16 jaar de mogelijkheid krijgen om via alternatieve, (werk)trajecten kwalificaties te behalen

Werk kan een manier zijn voor die jongeren om opnieuw maatschappelijke waardering te krijgen. Het blijft wel belangrijk om zoveel mogelijk jongeren een minimale kwalificatie te laten behalen via vorming en begeleiding. De opt-out is dus niet de regel, maar de uitzondering. Wie kiest voor een opt-out krijgt wel verdere begeleiding om een traject uit te zetten naar een haalbare kwalificatie.

Met deze drie maatregelen wil Voka jongeren van bij het prille begin van de schoolcarrière maximale kansen geven en hen op het juiste spoor zetten. Het behalen van een kwalificatie blijft ontzettend belangrijk, maar hoeft niet per se in een schoolse context te gebeuren.

Ontdek hier nog meer Voka verkiezingsvoorstellen.
 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

imu - vzw - Altez
imu - vzw - Uzbrussel