Skip to main content

Onderwijs 12 x slimmer gefinancierd

  • 28/06/2018

Vorige week werd in het Vlaams parlement gediscussieerd over de Voka Paper rond financiering van het hoger onderwijs. De boodschap van de Voka Paper luidt dat hoger onderwijs in de toekomst slimmer gefinancierd moet worden. Zo doet Voka in de paper een aantal concrete aanbevelingen voor een nieuw financieringsmodel dat de drivers juist zet, zowel wat betreft onderwijs, als wat betreft onderzoek. Voka is blij dat de Paper stof voor discussie oplevert. Daarom zetten wij voor u de 12 aanbevelingen op een rijtje.

Onderwijs

1. Herzie de puntengewichten zodat de STEM- en bedrijfsgerichtFinanciering onderwijse opleidingen, die vandaag stiefmoederlijk behandeld worden, hun terechte financiering krijgen.

2. Beperk de inputfinanciering. Vandaag ligt de nadruk van de financiering veel te veel op het aantrekken van nieuwe studenten en te weinig op het studiesucces van de studenten.

3. Hervorm het leerkrediet

4. Sanctioneer weinig bezette opleidingen.

5. Zet in op samenwerking en afspraken tussen onderwijsinstellingen om het studieaanbod verder te rationaliseren.

6. Stimuleer innovatieve lesvormen.

7. Honoreer het post-initieel aanbod, en stimuleer zo levenslang leren.

8. Beloon instellingen die inzetten op internationalisering.

Onderzoek

9. Zoek naast het aantal doctoraten, publicaties en citaties ook nieuwe parameters om de onderzoeksmiddelen te verdelen over de instellingen.

10. Als er middelen bijkomen om de publieke uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tot op de 1%-norm te tillen, dan moeten die prioritair gaan naar toegepast onderzoek.

11. Creëer ondernemende instellingen die sterk scoren op de vierde of vijfde stroom (private financiering) en beloon het binnenhalen van internationale onderzoeksmiddelen.

12. Breng de verloning van doctoraatsstudenten en bursalen in lijn met wat gangbaar is in de privésector. 

Lees de Voka Paper 'Hoger Onderwijs, Slimmere Financiering' hier

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Senior Adviseur Onderwijs

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx