Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemingen vragen duidelijkheid en transparantie in energiedossier

Ondernemingen vragen duidelijkheid en transparantie in energiedossier

  • 14/09/2021

De polarisatie in het energiedebat neemt verder toe, maar het is nu écht wel tijd voor gedragen oplossingen. Het is voor Voka aan de politiek verantwoordelijken om alle scenario’s naast elkaar te leggen en te kiezen voor de beste oplossing en de beste energiemix. Vanuit het bedrijfsleven blijven we daarbij aandringen op een transparante besluitvorming met een duidelijke roadmap.

Al 20 jaar ontbreekt een duidelijke overheidsvisie op energiebeleid. Voor Voka zijn verschillende pistes mogelijk. Het is aan de politiek verantwoordelijken om deze naast elkaar te leggen en een doordachte keuze te maken. Vanuit het bedrijfsleven blijven we hierbij aandringen op transparantie en duidelijkheid: deel de data op basis waarvan de beslissingen tot stand komen.

Elke beslissing zal door Voka en onze bedrijven getoetst worden aan drie criteria: wordt onze energieopwekking duurzaam en koolstofarm? Zijn competitieve en stabiele prijzen mogelijk? Is de bevoorradings- en leverzekerheid gegarandeerd?

3 criteria voor Voka

Allereerst en bovenal moeten we inzetten op duurzame en koolstofarme energie, investeren in nieuwe vormen van energie-opslag en iedereen mobiliseren om te werken aan energie-efficiëntie. Dat is de toekomst voor onze huidige en toekomstige bedrijven. 

Ten tweede is een energienorm noodzakelijk. De energieprijzen voor onze bedrijven moeten competitief zijn. Te dure energie prijst onze ondernemingen uit de markt. Naast competitiviteit is prijsstabiliteit een belangrijke voorwaarde. Zo’n energienorm is al lang beloofd, maar is op het federale niveau nog steeds niet omgezet in de praktijk. 

Ten derde is er de leverzekerheid. Voka heeft vorig jaar bij de regeringsvorming gewaarschuwd dat het te laat is om te wachten met een beslissing over de kernuitstap tot eind dit jaar.

We hadden 2 gigawatt kerncapaciteit kunnen aanhouden, mocht dat op tijd en stond zijn beslist. Helaas moeten we vandaag vaststellen dat het onzeker is of een verlenging nog tijdig kan gebeuren om de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025-2026 te garanderen. 

Extra productiecapaciteit

Wat wel zeker is, is dat we sowieso, in elk scenario, extra productiecapaciteit moeten installeren, gelet op de voortschrijdende elektrificatie van onze maatschappij en economie. Welke mix van elektriciteitsproductie er ook gekozen wordt, er zal in ieder geval extra productiecapaciteit nodig zijn via een beperkt aantal nieuwe gascentrales, met een zo klein mogelijke CO2-uitstoot. Daarvoor zullen vergunningen moeten uitgereikt worden, en dit moet gebeuren in een bedrijfszekere en rechtszekere context.

Het is belangrijk dat we zelf, door lokale productie in álle regio’s, voldoende energie produceren om zo veel mogelijk aan de lokale noden te voldoen. We mogen niet rekenen op de goodwill van onze buurlanden om onze bevoorrading te verzekeren.

Klimaatverandering

De klimaatverandering is de allergrootste uitdaging van deze eeuw en de Europese Commissie verwacht dat de Belgische CO2-uitstoot met 47% daalt tegen 2030, vergeleken met het jaar 2005. Daar zitten we nog ver af.

Elke bijkomende ton CO2 die de lucht ingaat, versterkt verder de klimaatverandering. Laat het vermijden van extra CO2-uitstoot de toetssteen zijn van elk nieuw beleid, van welke minister en van welk niveau dat beleid ook uitgaat. Wij als ondernemingen gaan hierin mee onze verantwoordelijkheid nemen. 
 

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - Bank van Breda
IMU - vzw - Bebat
IMU - vzw - salesforce
IMU - vzw - Salesforce
IMU - VZW - multibureau