Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemingen stutten de welvaartsstaat

Ondernemingen stutten de welvaartsstaat

  • 10/05/2019

Dat is een open deur intrappen, hoor ik u denken. Maar Voka heeft het nu ook berekend. En het klopt: onze ondernemingen betalen te veel voor een inefficiënte overheid. Ondernemingen zijn veruit de belangrijkste vorm van welvaartsgroei. Ze staan in voor 60% van de waardecreatie in ons land. Maar het grootste gedeelte daarvan (42%) gaat naar de overheid, 36% naar lonen van medewerkers, de rest naar de financiers. Opvallend is dat het loonaandeel over 20 jaar tijd stabiel is gebleven. Werknemers krijgen dus nog steeds een even groot deel van de koek. Het grootste deel gaat echter naar de overheid, die daarmee spijtig genoeg niet efficiënt omspringt. We krijgen te weinig waar voor ons geld. Terwijl vanuit politieke hoek vaak klinkt dat we meer geld moeten uitgeven voor onderwijs, zorg, mobiliteit en dergelijke, blijkt dat we vooral efficiënter moeten omspringen met het hoge overheidsbeslag in ons land.

De nieuwste Voka-studie analyseerde wie welk deel van de koek krijgt op basis van de jaarrekeningen van bedrijven. De conclusies ontkrachten enkele hardnekkige mythes over de bedrijven en hun verdeling van de toegevoegde waarde die ze creëren. Hoog tijd voor meer efficiëntie! De fiscale druk in ons land is de op twee na hoogste in Europa. Ook qua uitgaven geven slechts drie landen in Europa meer uit dan België. Maar qua kwaliteit doen we het ondermaats met een 16de plaats. Niet meer geld, maar meer efficiëntie is hét antwoord op de vele uitdagingen waar we voor staan.

Uit de Voka-studie blijkt dat ondernemingen 5 miljard meer afdragen aan de overheid dan in vergelijkbare landen dan Nederland, Duitsland of Oostenrijk. Dat ontkracht ook een andere mythe; dat bedrijven geen belastingen betalen in ons land. Ondernemingen staan elk jaar gemiddeld ruim 42% van hun netto toegevoegde waarde af aan de overheid, die daarmee dan goederen en diensten financiert waarvan we allemaal genieten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Aangezien de bedrijven goed zijn voor ruim 60% van de totale bruto toegevoegde waarde in ons land, zijn de bedrijven de grootste motor van welvaart in ons land.

“Ondernemingen zijn veruit de belangrijkste vorm van welvaartsgroei.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Voka schuift daarom een aantal oplossingen naar voor om het belastinggeld efficiënter aan te wenden. Het gaat daarbij niet om besparen, wel om hervormen. Niet om meer geld of minder geld, maar wel om meer efficiëntie in de zorg, in het onderwijs en de mobiliteit. Want we willen op sommige vlakken net meer investeringen. Dat geld kan gehaald worden door efficiënter om te springen met de middelen die er zijn. In de zorg wordt nu bijvoorbeeld 1 euro op de vijf verspild.

Op het vlak van staatshervorming heeft Voka ook een duidelijke boodschap. Een staatshervorming is voor ons geen doel op zich. Wij geloven dat elke regio in ons land haar volle potentieel moet benutten en moet samenwerken. Maar als onze ondernemingen in Vlaanderen schade dreigen te ondervinden door het uitblijven van veranderingen in andere delen van het land, is een staatshervorming voor ons wél een oplossing. Een staatshervorming is in dat opzicht slechts een middel voor het echte doel: een sterk en efficiënt sociaal-economisch beleid. Ze moet de efficiëntie verhogen, niet de transfers.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag