Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemingen kunnen mee lerarentekort oplossen

Ondernemingen kunnen mee lerarentekort oplossen

  • 30/08/2022

Nu 1 september weer voor de deur staat, volgt de ene onheilstijding de andere op als het over het lerarentekort gaat. 

Wat vorig jaar een probleem was, blijkt ook vandaag nog onopgelost te zijn. Het is geen verrassing. Overal duiken ideeën en suggesties op die goedbedoeld zijn maar geen structurele oplossing bieden. Voka stelt voor om resoluut en sterker in te zetten op duaal lesgeven, waarbij werknemers van private bedrijven deels naar de scholen trekken als tijdelijke leerkracht. 

Ondernemingen als partner

Ons onderwijs zal niet gered zijn met links en rechts een bijsturing. We hebben een nieuw schoolpact nodig waarbij we alles durven herdenken. De vaste benoeming, de verloning, de schoolorganisatie, het aantal uren voor de klas, etc. En het onderwijs moet meer en andere partners zoeken.

De ondernemingen zijn zo’n partner. Succesvolle Vlaamse ondernemingen hebben heel veel te danken aan de talentrijke en goed opgeleide jongeren die van de schoolbanken de werkvloer instappen. En het zijn dan ook de ondernemingen die veel te verliezen hebben bij een tanende onderwijskwaliteit. 

We stellen voor om meer werknemers van privébedrijven in te schakelen als lesgever.

Julie Beysens, onderwijsexpert bij Voka

Met de Vlaamse ondernemingen willen we het onderwijs er weer bovenop helpen. We reiken scholen de hand in de aanpak van het lerarentekort en stellen voor om meer werknemers van privébedrijven in te schakelen als lesgever. Dat systeem van duaal lesgeven is nog pril, maar boekt wel resultaten. Vorig schooljaar stonden 12 werknemers van bedrijven uit de chemie- en farmasector enkele uren per week voor de klas. Dit schooljaar zullen er 29 mensen starten als lesgever. Voorlopig is het duaal lesgeven nog een proefproject waarbij werknemers uit slechts 1 sector de stap als lesgever kunnen zetten. We weten dat ook andere sectoren graag hun medewerkers hiervoor zouden willen motiveren. En ook de scholen staan te trappelen: zij vinden gewoonweg geen leerkrachten meer.  

Meer duale lesgevers

Meer duale lesgevers zullen de brug tussen onderwijs en ondernemingen versterken. De voordelen zijn enorm. Duaal lesgeven brengt de werkvloer naar de klas. Duale lesgevers geven vooral technische en wetenschappelijke vakken. Dat zijn net de vakken waar de uren moeilijk ingevuld geraken. Leerlingen leren van mensen die midden in de praktijk staan en kennis hebben van de meest moderne technische installaties. Daarbij geeft deze innovatieve onderwijsvorm, waarbij praktijk en theorie elkaar perfect aanvullen, ook een gezicht aan STEM en STEM-onderwijs. Leerlingen krijgen een duidelijkere kijk op wat STEM-studierichtingen of beroepen te bieden hebben, waar dit anders soms vrij abstract kan lijken.  

Drempels wegwerken

En natuurlijk is het voor de bedrijven een manier om kennis te maken met de werknemers van de toekomst. De brug die geslagen wordt via het duaal lesgeven kan daarna ook bewandeld worden om leerlingen vlotter toe leiden naar het duaal leren, wat toch nog steeds vrij onbekend is. Verder versterkt duaal lesgeven de competenties en didactische skills van werknemers en ondersteunt het de leercultuur binnen de onderneming.  

Voka ziet geen reden om nog langer te wachten met de uitbreiding van het proefproject. Laat ons drempels in de regelgeving wegwerken om dit soort hybride carrières maximaal te stimuleren. Deze samenwerkingen tussen scholen en bedrijven zijn volgens ons een belangrijke katalysator om andere broodnodige vernieuwingen in onderwijs door te voeren. 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

imu - vzw - dieteren