Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid

Ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid

  • 06/10/2020

Eindelijk is het zover: bijna 500 dagen na de verkiezingen hebben we een federale regering. We zijn opgelucht dat de politieke impasse dan toch doorbroken is, maar we stellen ons wel vragen bij de ambitie van het regeerakkoord. 

De Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Want naast de coronacrisis blijft de nood aan oplossingen voor het klimaat en de vergrijzing, worden we geconfronteerd met de brexit en moeten we onze overheidsuitgaven beheersen. 

Maar in plaats van grondige hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren. De transformaties die we met Voka vooropstelden in ons Plan Samen Groeien vinden we te weinig terug.

In plaats van grondige hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren.

Niko Demeester

Voor Voka is een eerste toetssteen van het regeerakkoord de aanpak van de coronacrisis. Met de aanstelling van een coronacommissaris, een langetermijnkader en maatregelen om ons land voor te bereiden op eventuele volgende pandemieën, is Voka tevreden. De vooropgestelde maatregelen bieden het door ons gevraagde perspectief om gezondheid, sociale leefbaarheid en economische haalbaarheid te combineren.

Het regeerakkoord bevat ook een heel aantal relancemaatregelen. De wederopbouwreserve en verlengde investeringsaftrek voor kmo’s stimuleren ondernemingen om te blijven investeren. We missen evenwel de herinvoering van degressieve afschrijvingen voor investerende ondernemingen.

Er worden goede maatregelen naar voor geschoven en slechte maatregelen zoals een meerwaardebelasting vermeden. De Vlaamse ondernemingen hebben wel nood aan meer perspectief en maatregelen om deze crisis te overleven en uit het slop van de 90%-economie te halen.

Te weinig grondige hervormingen

Voka pleit in haar Plan Samen Groeien voor grondige transformaties. We vinden die hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de zorg te hervormen, te investeren in een digitale, duurzame en gezonde economie nu te weinig diepgaand terug.

De ambitie voor een tewerkstellingsgraad van 80% zit goed. Ook de nadruk op meer mensen aan de slag en levenslang leren zijn positief. Maar er zijn te weinig hefbomen om dit effectief te kunnen realiseren.

Daarnaast komen er nog een aantal bijkomende lasten voor onze ondernemingen inzake arbeidsorganisatie en wordt de competitiviteit van onze ondernemingen bedreigd via een achterpoortje op de loonnormwet.

Onduidelijkheid over kernuitstap

Op het vlak van energie blijft er onduidelijkheid over de kernuitstap tot eind volgend jaar, wat ook twijfels brengt voor onze bedrijven over de energieprijs en de bevoorradingszekerheid. Het was al vijf na twaalf. Door de beslissing nu verder uit te stellen, dreigen zowel de energiecompetitiviteit van onze bedrijven als de energietransitie in gevaar te komen. De invoering van een energienorm is wel een stap vooruit om de competitiviteit van onze ondernemingen te verzekeren.

In het pakket nieuw beleid wordt 60% in recurrente uitgaven gestoken, zoals het verhogen van de pensioenen en het optrekken van uitkeringen. Daardoor blijven er te weinig middelen over om productief te investeren in mobiliteit, onderzoek, energie, digitalisering, We hebben nu ook nood aan een beleid dat investeert in de toekomst en geen geld blijft uitgeven in het heden. Op die manier pakken we ook de gezondmaking van onze overheidsfinanciën niet op de goede manier aan.

Men kondigt aan geen nieuwe belastingen in te voeren maar de deur naar verhogingen is niet dicht: in één ruk wordt er immers een digitaks en minimumbelasting voor bedrijven in het vooruitzicht gesteld. Dit zijn belastingen die internationaal moeten geregeld worden. Op nationaal niveau lossen deze niets op en jagen ze bedrijven weg uit ons land.

Staatshervorming?

De nieuwe regering wil werk maken van een nieuwe staatshervorming. Die ambitie stemt ons alvast tevreden; een grondige staatshervorming is immers noodzakelijk opdat onze regio’s alle hefbomen in handen krijgen om hun eigen beleid te voeren, zeker op het vlak van arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

We rekenen er wel op dat dit geen zaak wordt van commissies en werkgroepen en dat de aangekondigde staatshervorming geen dode letter blijft. De voorbije maanden is gebleken dat onze staatsstructuur dringend moet hervormd worden.

In afwachting van deze staatshervorming verwachten we dat het federaal niveau het Vlaams beleid en haar investeringsplan “Vlaamse veerkracht” versterkt en niet tegenwerkt.

Samenwerken voor relance en transformatie

We steken alvast de hand uit naar de nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo. We willen samenwerken om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen waarbij er niet alleen de nodige aandacht is voor het sociale en ecologische, maar ook voor het economische. Het zijn immers onze bedrijven die zullen investeren, voor groei zorgen en jobs creëren.
 

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel