Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Ondernemersklimaat in de zorg creëren en stimuleren”

“Ondernemersklimaat in de zorg creëren en stimuleren”

  • 24/05/2022

Ondernemerschap in de zorg: dat blijkt al vroeg in ons gesprek met Inge Vervotte (Emmaüs) en Bart Diels (Gimv) een overduidelijke link tussen hen te zijn. Deze 2 nieuwste ‘Toekomstdenkers 10 jaar Voka HC’ pleiten allebei voor een klimaat van vertrouwen, zodat ondernemers in de zorg meer initiatief kunnen nemen.
 

Bart Diels - Inge Vervotte

Inge Vervotte is voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaüs. De groep telt 24 voorzieningen in de provincie Antwerpen, in de sectoren algemene ziekenhuizen, woonzorg, jeugdzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg en dienstverlening aan personen met een beperking. Zeer divers dus, en daar is Inge Vervotte fier op: “We bieden diverse vormen van zorg en ondersteuning, zowel medisch als niet medisch. Die complementariteit is belangrijk; dat heeft Covid goed aangetoond. Dat we interdisciplinair zijn, creëert een toegevoegde waarde als het gaat over gecoördineerde praktijken. Tegelijk werken we binnen een geografisch afgebakend gebied, waardoor we nabijheid kunnen garanderen.” Bij Emmaüs zijn meer dan 7.000 medewerkers aan de slag.

Bart Diels werkt al meer dan 25 jaar bij de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv, waar hij sinds 2012 het Health & Care platform leidt. Vanuit dat platform investeert Gimv in baanbrekende biotechnologie, innovatieve medische technologie en toonaangevende zorgverstrekkers en servicebedrijven in de gezondheids- en zorgsector. Hij legt uit: “Gimv was altijd al een belangrijke speler in biotechnologie en medische technologie, maar was tot 10 jaar geleden niet actief in het zorglandschap. We hebben toen een platform opgericht om internationaal te investeren in alle aspecten van health & care. We zijn één van de weinigen die de hele waardeketen afdekt. Op dit moment beheert ons team van een 20-tal mensen een portefeuille van 500 miljoen euro.”

Gimv is al jaren lid van Voka Health Community. “Voor ons is het een goed klankbord, want zelf zijn we natuurlijk niet in alle subsegmenten van zorg en welzijn even gespecialiseerd. We kunnen er ook onze ervaringen delen vanuit een internationaal perspectief.” Emmaüs – een recenter lid – ziet het lidmaatschap vooral als mogelijkheid om te werken aan het ondernemersklimaat binnen social profit en om te wegen op het beleid. “Bovendien kan de Health Community ook wegen op domeinen die niet specifiek zijn voor social profit – zoals btw, vergunningenbeleid, levenslang leren en een hele resem van wetgeving.”
 

“Er zijn al zoveel nota’s. Soms is het beter vasthoudend te zijn rond een beperkt aantal thema’s, dan om steeds opnieuw breed aan visieontwikkeling te doen.”

Inge Vervotte, Emmaüs

Publieke opinie

Dat de zorg een zeer specifieke sector is, heeft het recente verleden opnieuw aangetoond, vindt Inge Vervotte. “Het sterk regelgevende kader heeft te maken met de grote druk vanuit de publieke opinie. Omdat de overheid de zorg financiert, verwacht de burger bijna een garantie van de overheid over de kwaliteit ervan. Dat maakt dat de overheid soms geneigd is om tot op microniveau zaken vast te leggen.” 

“Het wetgevend kader maakt het moeilijk voor private spelers, zelfs als je zoals wij sterk de nadruk legt op kwalitatieve zorg met een langetermijnperspectief”, vindt Bart Diels. “Private initiatieven in het publieke domein hebben ook een rol om zorgmodellen te vernieuwen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld sterk ingezet op zorgbedrijven die de kwaliteit van de zorg verbeteren, efficiënt en effectief zijn en breed toegankelijk voor de patiënt, onderbouwd met o.a. een goede outcome meting. Bijgevolg is dat een win-win voor iedereen”. 

Inge Vervotte herkent de remmende factor die de wetgeving kan zijn. “We hebben zeer gedreven mensen in dienst die uit liefde voor hun doelgroep soms zelf apps ontwikkelen. Dat doen ze met veel goede bedoelingen, om mensen te helpen. Maar na een tijdje botsen ze bijvoorbeeld op issues rond licenties en eindigt het project. Daar zie je dat we op de grenzen van onze expertise botsen. We weten heel wat, maar als het gaat over start-ups en over patenten, heb je andere experten nodig.”

“Ik heb het gevoel dat we in Vlaanderen soms te veel ‘onder de kerktoren’ bezig zijn”, beaamt Bart. “We slagen er vaak onvoldoende in om zaken op grotere schaal uit te rollen. Ik denk dat er veel meer gegroepeerd zou moeten worden. Want bijvoorbeeld in digital health is er een zeer groot internationaal speelveld. Ik hoop trouwens dat het één van dat positieve gevolgen kan zijn van Covid, dat er meer openheid is om daaraan te werken. Teleconsultaties zijn bijvoorbeeld terugbetaalbaar geworden. Ik hoop dat dat verder kan worden uitgerold.”

Inge bevestigt: “Ik wil zeker niet negatief klinken. We zijn door corona zeker enkele drempels overgegaan. Niets is zo overtuigend om zaken te veranderen als de praktijk. Ik ben er hoopvol in dat die evoluties ten volle ondersteund zullen worden. Ik denk dat dat een noodzakelijke ondersteuning zal zijn voor uitdagingen in de zorg.”

“De juiste zorg op de juiste plaats: daarvoor moeten we de hele organisatie van de zorg herbekijken. Daarbij moeten we kwaliteit meten en de outcome transparant maken.”

Bart Diels, Gimv

Roadmap ontwikkelen

En uitdagingen zijn er natuurlijk voldoende. Inge en Bart pleiten er allebei voor om prioriteiten vast te leggen en die naar voor te schuiven, in plaats van te breed op verschillende domeinen in te zetten. “Er zijn al zoveel nota’s. Soms is het beter vasthoudend te zijn rond een beperkt aantal thema’s, dan om steeds opnieuw breed aan visieontwikkeling te doen. Waaraan ik als ondernemer behoefte heb, is dat we voor een aantal specifieke pijnpunten een traject opzetten, een roadmap. Eén: we moeten anders omgaan met flexibilisering en digitalisering. Twee: de planlast moet omlaag. En ten derde is er een fundamenteel debat nodig over de tendens waarbij almaar meer structuren gecreëerd worden. Overal zie je verplichte netwerken ontstaan die ook een bestuurlijke poot krijgen. Voor mij is het niet meer zo duidelijk met welke benadering en doelstelling dat gebeurt. Superstructuren leiden niet altijd tot een betere praktijk. Ik vrees zelfs dat samenwerkingsverbanden kostenverhogend zijn, zonder dat de doelstellingen bereikt worden.”

Bart geeft aan: “De achterliggende motivatie is wel de juiste: de juiste zorg op de juiste plaats. Maar eigenlijk moeten we daarvoor de hele organisatie van de zorg herbekijken. De basis is om kwaliteit te meten en de outcome transparant te maken, in plaats van financiering die nu gekoppeld is aan bepaalde volumes. Ik hoop dat we dat ooit rond krijgen.” Een tweede droom van Bart: “Dat er in Vlaanderen een aantal private zorgspelers een rol kunnen opnemen als voortrekker. Met als doel dat op termijn iedereen op een positievere manier kijkt naar privaat gerunde instellingen. Gezien haar DNA, zou Gimv in deze context ook een brugfunctie kunnen vervullen tussen de publieke en de private sector.”

En zo komen we terug bij de start van ons gesprek: ondernemerschap in de zorg. “Ik hoop dat we ook in de zorg een ondernemersklimaat kunnen creëren, met vertrouwen enerzijds en engagementen en verantwoordelijkheden anderzijds”, klinkt het bij Inge. “De manier waarop gekeken wordt naar mensen die initiatief en verantwoordelijkheid nemen is daarbij essentieel. Je moet zorgen dat initiatief gewaardeerd wordt, zodat mensen kunnen experimenteren en verantwoorde risico’s nemen. Ik verwacht dat alle niveaus ondernemingsklimaat in de zorg ondersteunen”, besluit ze.

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers 10 jaar Voka HC.

Contactpersoon

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Uzbrussel
imu - vzw - Altez