Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemersclub @hoc ondersteunt Brooddoosnodig!

Ondernemersclub @hoc ondersteunt Brooddoosnodig!

  • 30/01/2023
Brooddoosnodig

 

Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag door te komen. Dat is zo voor iedereen en zeker voor kinderen en jongeren! Want samen leren, spelen en je concentreren, valt zwaar op een lege maag.

Toch is een goed gevulde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend. In onze scholen zijn er nog altijd (te veel!) leerlingen die met honger in de klas zitten. Daarom voeren wij met Brood(doos)nodig actie! Enerzijds willen wij de bewustwording rond voedselongelijkheid faciliteren en de problematiek zichtbaar en bespreekbaar maken. Anderzijds zetten wij concrete projecten met scholen en steden op om lege brooddozen op onze schoolbanken tegen te gaan.

Brooddoos nodig is broodnodig!

Één op vier kinderen in stedelijke context komt met een lege brooddoos naar school. Dagelijks stelt het onderwijzend personeel lege brooddozen vast en krijgen wij vragen vanuit scholen om in het project te stappen. Wist je dat wij met Brood(doos)nodig ook in Sint-Truiden leerlingen een voedzame maaltijd aanbieden?

Project Sint-Truiden

Hoe pakken we dit aan?

Onze strijd begint bij het aanbieden van voedzame maaltijden voor elk kind. Op die manier willen wij onderwijskansen vergroten. Het is namelijk zo dat een gebrek aan voedzame maaltijden gezondheids-, slaap- en concentratieproblemen genereert. Daarnaast heerst er een groot taboe en schaamte rond het thema van voedselongelijkheid, wat wij willen aanpakken! We proberen daarbij leerlingen te verbinden rond het Brood(doos)nodig-project en zo de sociale cohesie te vergroten in en rond de school. 

7 Truiense scholen stapten reeds mee in het Brood(doos)nodigproject. Brood(doos)nodig, de lokale partner van het flankerend onderwijsbeleid in Sint-Truiden en de scholen werkten een aanbod op maat van de leerlingen uit. Zo hebben onze scholen zich geëngageerd in het aanbieden van gezonde tussendoortjes, bieden zij soep aan al hun leerlingen aan of voorzien zij een koude en/of warme lunch voor leerlingen. 

En we zien dat onze aanpak werkt! De eerste resultaten van onze impactmeting, uitgevoerd bij de Gentse pilootscholen, toonde aan dat leerlingen gebruik maken van het aanbod en het project mee uitdragen. Ook is er aandacht voor het ‘gezellig tafelmoment’ en de sociale verbinding die dit voor kinderen oplevert. Verder geven scholen aan dat leerlingen kennis maken met gezonde voeding en dat ouders daarop mee de shift maken om zelf iets gezond mee te geven met hun kind. Daarnaast zijn er school- en leereffecten merkbaar, waarbij er minder storend gedrag wordt vertoond in de klas en dat leerlingen zich beter kunnen concentreren. 

Hoe steunt Ondernemersclub @hoc?

@hoc ondersteunt Brooddoosnodig! omdat het gaat om het welzijn van onze jongeren, onze toekomstige werkgevers – en werknemers. Wij nodigen u uit om een bedrag te doneren. Wie voor 1 maart 2023 minstens € 200 doneert met de overschrijvingsmededeling ‘@hoc brooddoosnodig’ en hiervoor een bewijs per mail bezorgt aan secretaris philippe.reyners@voka.be, ontvangt een korting van € 75 op het lidgeld van @hoc voor het werkingsjaar 2023-2024.

Wat kan jij doen?

Ligt de lege brooddozen-problematiek u ook nauw aan het hart? Dan kunt u ons project in Sint-Truiden mee ondersteunen met een solidaire bijdrage! 

Ofwel kiest u ervoor om één specifieke school te ondersteunen via het donatieplatform van Brooddoosnodig. Ofwel kunt u ervoor kiezen om een bijdrage voor alle Truiense scholen te doen! 

Hoe gaat dat in zijn werk? Stort jouw bijdrage aan onze algemene pot via het donatieplatform met vermelding '@hoc brooddoosnodig'. Daar word je doorverwezen naar de website van de Koning Boudewijnstichting en krijgt u indien gewenst een fiscaal attest. Laat ons via info@enchantevzw.be weten dat jouw schenking voor alle scholen in Sint-Truiden is en wij doen het nodige om dit in orde te brengen! Aan de scholen wordt dan gecommuniceerd dat de bijdrage van jou, jouw organisatie of onderneming kwam! 

Doe je een storting van meer dan € 200 voor 1 maart 2023? Stuur hiervan een bewijs naar philippe.reyners@voka.be voor een korting van € 75 op het lidgeld van @hoc voor het werkingsjaar 2023-2024.

Voor meer informatie over het Brood(doos)nodigproject algemeen, kunt u tina@enchantevzw.be contacteren. Meer info over het project in Sint-Truiden kunt u bekomen via jeroen.cops@sint-truiden.be
 

Met warme groeten

Het bestuur van uw Haspengouwse Ondernemersclub

Contactpersoon

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging

Proximus
imu - vzw - Altez