Skip to main content

"Ondernemerschap op school"

  • 22/11/2019

Debbie Goudriaan was teleurgesteld in het onderwijs. En voor haar kinderen vond ze geen goede alternatieve school. Ze besloot het dan maar zelf te doen: ze richtte 'Mondomio' op, een basisschool met focus op ondernemerschap.

VANWAAR DIT INITIATIEF?

“Ik kom zelf uit het onderwijs en Mondomioheb als juf in klassieke scholen gewerkt, maar ik raakte daar al snel teleurgesteld. De klassen zijn vaak zeer groot, waardoor je moeilijk volgens de individuele behoeften van het kind kan werken. Toen ik op zoek moest naar een school voor mijn dochters, zocht ik dan ook een alternatief. Mijn kinderen stuurde ik naar een methodeschool, maar daar zijn dan weer te weinig regels en houvast. Na een opleiding tot schooldirecteur ben ik met Mondomio in Balen zelf een basisschool gestart, met kleine klassen, op tempo van het kind maar ook met duidelijke regels. Zo worden leerlingen bij ons niet gegroepeerd per leerjaren maar zetten we hen samen naargelang hun niveau. Ook leraren worden ingezet naargelang hun talent en moeten niet alle vakken geven, wat voor meer leerwinst zorgt bij leerlingen. Het geeft leerkrachten het gevoel dat ze écht iets kunnen bijdragen, omdat dat wat ze onderwijzen hun talent is. Daarnaast werken we met flexibele uren, wat voor werkende ouders de work-lifebalance eenvoudiger maakt. Zo mogen ze hun kinderen tot 10u ’s ochtends brengen.”

JULLIE ZETTEN IN OP ONDERNEMERSCHAP. HOE?

“Zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten moedigen wij ondernemerschap aan. Zo hadden wij voor de school minibusjes die tijdens de vakanties toch maar bleven staan. Eén van de leerkrachten kreeg het schitterende idee om die busjes te verhuren tijdens de weekends en vakantieperiodes, wanneer de school ze niet gebruikt. Zo hebben we samen met de leerlingen een businessplan opgesteld. Een win-win voor iedereen. Vanaf dit schooljaar voeren we trouwens ook het vak ‘Ondernemerschap’ in, 1 uur per week.”

WAAR WILLEN JULLIE OVER VIJF JAAR STAAN?

“Dankzij een investeerder hopen we de komende jaren over heel Vlaanderen Mondomioscholen te openen. Leerkrachten van ons organiseren ook opleidingen om collega’s uit het klassieke onderwijs te laten kennismaken met onze methodes en filosofie. We merkten dat er in het begin vanuit het klassieke onderwijs nogal wantrouwig werd gekeken naar onze school. Maar dat is gekenterd. Ondertussen komen ze van andere scholen bij ons kijken hoe we het doen. Zelf blijf ik alvast zeker als ondernemer aan de slag. Dat doe ik veel liever dan binnen de vier muren van een school zitten, heb ik ontdekt (lacht).”

Debbie Goudriaan
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd