Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemers worden ongeduldig over uitblijven concrete modaliteiten heropstart economie

Ondernemers worden ongeduldig over uitblijven concrete modaliteiten heropstart economie

  • 28/04/2020

Voka vraagt dat er in de komende 24 uur duidelijkheid komt over de concrete modaliteiten van de heropstart van onze bedrijven vanaf maandag 4 mei. “Vorige week vrijdag werd door de Nationale Veiligheidsraad perspectief geboden voor onze bedrijven. Deze beslissingen moeten nu dringend omgezet worden in een ministerieel besluit maar daarop blijft het wachten. Er mag nu niet langer gedraald worden en elk verder getalm is onverantwoord. Vele ondernemers zijn het wachten beu en verwachten van onze beleidsmensen nu snel de duidelijke bevestiging over de heropstart van zowel de bedrijven, als de winkels en distributie,” zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.  

De sectoren en bedrijven werken volop aan de veiligheidsafspraken en aan de uitvoering ervan. Quasi alle bedrijven zijn klaar om op 4 mei in veilige omstandigheden op te starten. Ook de distributiesector bereidt zich in sneltempo voor, blijkt uit de enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.  

Ruim 8 op de 10 bedrijven heeft maatregelen getroffen om social distancing toe te passen op de werkvloer. Nog eens 1 op 10 kan die afstand niet garanderen maar voorziet het nodige beschermingsmateriaal voor de werknemers. 2 op de 3 bedrijven geven aan dat ook hun medewerkers klaar zijn om volop veilig aan de slag te gaan. Het grootste struikelblok voor het personeel om weer te gaan werken, is niet de vrees voor een onveilige werkomgeving, maar een gebrek aan kinderopvang. 

We doen een appel op de daadkracht van het beleid. Onze ondernemingen leveren maximale inspanningen om opnieuw en vooral veilig aan de slag te gaan maandag. Ook de medewerkers zijn er klaar voor. Het is nu aan de politici om leiderschap te tonen en de modaliteiten voor de heropstart op 4 mei definitief vast te leggen in een ministerieel besluit dat die inspanningen honoreert. "Nu heerst er bij bedrijven nog onduidelijkheid of  thuiswerk algemeen verplicht, dan wel de norm of een aanbeveling is. Ook kan het niet zo zijn dat bedrijven die alle mogelijke en haalbare inspanningen leveren voor de veiligheid, gesloten zouden worden. Pas met een consistent ministerieel besluit hebben we 100 procent juridische duidelijkheid over de heropstart”, aldus Hans Maertens. 

De Nationale Veiligheidsraad moet ook dringend de algemene modaliteiten voor de heropening van de winkels en distributie op 11 mei vastleggen. “Dit kan nu al gebeuren want de gezondheidscijfers evolueren positief”, aldus Hans Maertens. Indien men de datum van 11 mei toch niet handhaaft, vraagt Voka duidelijkheid over de medische criteria die de experten hanteren. “Er is snel duidelijkheid en transparantie nodig zodat onze distributeurs aan de slag kunnen. De exitstrategie moet nu met politieke moed en leiderschap aangepakt worden.“ 

De voorbije weken was er veel discussie en onduidelijkheid, tot groot ongenoegen en frustratie van vele ondernemers. Denken we maar aan de vele gevallen van oneerlijke concurrentie tussen winkels en handelszaken. Nu moeten de politici duidelijke beslissingen nemen en vooral helder en eenduidig communiceren”, aldus nog Hans Maertens. 

Nood aan kinderopvang 

Voor een goede herstart van de bedrijven is ook kinderopvang cruciaal. Vanaf 4 mei moet de bestaande regeling voor kinderopvang uitgebreid worden voor kinderen van ouders die buitenshuis werken. Dit is op basis van de bestaande regeling volstrekt mogelijk en haalbaar. Wanneer de scholen heropstarten vanaf 15 mei, is kinderopvang nodig voor alle ouders. “We begrijpen dat er in het onderwijs nu grote debatten aan de gang zijn over een veilige en pedagogische opstart. Maar de kinderopvang moet daar zeker deel van uit maken. Er moeten daarbij eventueel ook andere pistes bewandeld worden zoals een beroep doen op de steden en gemeenten. Zij hebben ervaring met buitenschoolse opvang en kunnen dus mee kinderopvang organiseren.” Voka dringt aan om ook dit aspect snel te regelen zodat iedereen veilig naar het werk, naar school of naar de kinderopvang kan. 

Contactpersoon

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd