Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemers willen momentum conjunctuur benutten

Ondernemers willen momentum conjunctuur benutten

  • 12/04/2017

Goed nieuws mag ook gebracht worden: het optimisme van de Vlaamse ondernemingen staat op het hoogste niveau in liefst vier jaar! In onze conjunctuurenquête bij de Voka-leden geeft bijna de helft van de ondernemers aan dat ze de komende zes maanden verwachten meer te produceren: dat is het hoogste aantal sinds we in 2013 zijn beginnen te enquêteren. Ook de orderportefeuille bereikt een maximumhoogte. Dat is goed nieuws voor onze economie en de werkgelegenheid, want deze recordcijfers impliceren dat de conjunctuur en de productie verder blijven aantrekken.

"Om deze goede conjunctuur om te zetten in welvaart en jobs, moeten de politici de obstakels en rigiditeiten in onze economie en samenleving opruimen."

 

  • Bijna de helft van de Vlaamse ondernemers verwacht in de volgende zes maanden een productieverhoging.
  • 48 procent gaat investeren.
  • 40 procent gaat aanwerven.
  • 41 procent verwacht toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
Conjunctuur

Om de stijgende economische activiteit te kunnen bolwerken, gaan de Vlaamse ondernemingen duidelijk meer middelen inzetten: liefst 40% van de bedrijven gaat bijkomend aanwerven en bijna de helft van de ondernemingen gaat verder investeren de komende 6 maanden. Beide cijfers zijn ook records. Dit zijn duidelijke tekenen van vertrouwen en optimisme. Ondernemers gaan immers pas aanwerven en investeren als ze verwachten dat de groei duurzaam toeneemt. Het ziet er dus naar uit dat, na de goede prestaties in 2016, het conjunctuurherstel zich verder zal uitdiepen dit jaar. Die aanwervingen en investeringen gaan immers het consumentenvertrouwen en de binnenlandse vraag aanzwengelen en zo ook bijdragen tot meer groei.

Conjunctuur

Keerzijde

De keerzijde van deze goede conjunctuur laat zich ook al voelen: voor liefst 41% van de bedrijven is het nu al moeilijker dan zes maanden geleden om geschikte medewerkers te vinden. Het aantal vacatures staat op recordhoogte en in veel Vlaamse regio’s daalt de werkloosheid snel. Dit duidt erop dat onze arbeidsmarkt snel weer krap wordt, ondanks het feit dat er in België nog veel werklozen en niet-actieven zijn.

Hinderpalen

De ondernemers staan dus klaar om het momentum van de goede conjunctuur te benutten, om na 2016 opnieuw nog meer welvaart en jobs te creëren. We moeten opletten dat dit niet gefnuikt wordt door hinderpalen die beletten de beoogde investeringen en aanwervingen te kunnen realiseren. We verwachten van de overheden dat ze nu snel ingrijpen om die hinderpalen uit de weg te ruimen:

  • Het nationaal pact voor strategische investeringen moet niet alleen focussen op overheidsinvesteringen, maar moet ook de bedrijfsinvesteringen aanmoedigen, o.a. door hervormingen in fiscaliteit en arbeidsmarkt. Voka zal zijn voorstellen hiervoor binnenkort op tafel leggen.
  • De controle op werklozen en arbeidsongeschikten moet strikter en we moeten de mobiliteit en integratie van werklozen en kansengroepen verhogen, zodat ze de extra jobs kunnen invullen. Dat is een win-win voor hen, de bedrijven en de sociale zekerheid.

Om deze goede conjunctuur volop om te zetten in welvaart en jobs, kunnen we niet alleen op de ondernemers rekenen, maar moeten de politici de obstakels en rigiditeiten in onze economie en samenleving opruimen. Enkel als ook zij de handen uit de mouwen steken en snel hervormingen doorvoeren, zullen we het potentieel aan groei en banen kunnen realiseren.

 

Niko Demeester - secretaris generaal - niko.demeester@voka.be

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD