Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ondernemers voorspellen krappe arbeidsmarkt

ondernemers voorspellen krappe arbeidsmarkt

  • 01/12/2017

51% van de Vlaamse ondernemers voorspelt in de komende maanden krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurbevraging van Voka. Meer dan ooit zal het voor ondernemers belangrijk zijn zich te profileren als aantrekkelijke werkgever. Voka deed samen met ICMA Group een onderzoek naar de belangrijkste aantrekkingsfactoren van ondernemingen bij onze industriële sectoren. Daaruit blijkt dat niet enkel loon belangrijk is maar ook mobiliteit en flexibiliteit.

Meer dan ooit zijn ondernemingen op zoek naar geschikt talent. Uit de conjunctuurenquête van Voka, een bevraging van meer dan zevenhonderd bedrijfsleiders, blijkt dat 43% van onze bedrijven in de komende maanden wil aanwerven. Toch wordt dat steeds moeilijker volgens de ondernemers: 51% voorspelt meer krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte wordt volgens Voka steeds problematischer. Elke dag ondervinden onze bedrijven moeilijkheden om het juiste talent aan te trekken. Hierdoor dreigen we belangrijke investeringen te missen.

grafiek krapte op arbeidsmarkt

Onze ondernemingen zijn vooral op zoek naar technische profielen en hoogopgeleiden. Om dit probleem in kaart te brengen heeft Voka samen met ICMA group een onderzoek gevoerd naar de aantrekkelijkheid van bedrijven en sectoren bij deze specifieke profielen.Aan de hand van zeventien waarden werd er nagegaan welke sectoren het meest aantrekkelijk zijn. In totaal werden 978 medewerkers met een technisch profiel geïnterviewd tussen 9 augustus en 28 september 2017.

Negen industriële sectoren werden met elkaar vergeleken: voeding, metaal, chemie, textiel, machinebouw, houtindustrie, papier en papierwaren, elektrische apparatuur, informatica- en elektronische-optische producten. Telkens werd er gepeild naar de perceptie van de sector aan de hand van tal van factoren.krapte op arbeidsmarkt

Over alle sectoren heen stellen we vast dat vooral een interessante jobinhoud en een goede werksfeer tot de belangrijkste aantrekkingsfactoren horen. Ook zijn technische profielen vooral op zoek naar een werkgever die eerlijkheid, mensgerichtheid en competentie hoog in het vaandel draagt.

Als we de sectoren met elkaar vergelijken zien we dat vooral de informatica een heel aantrekkelijke sector is. Het toptalent onder de industriële profielen wordt daarentegen het meest aangetrokken tot de machinebouw.

De voornaamste reden om te veranderen van job is een gebrek aan waardering en slecht leiderschap. Ook het loon is een belangrijke stimulans om toch van werkgever te wisselen. Ondernemers kunnen dit echter wel compenseren door goede en flexibele werkomstandigheden en korte woon-werktrajecten. Dit zijn immers de voornaamste drijfveren om toch bij een werkgever te blijven.

Dit is belangrijk want de meeste technische profielen willen maximaal tussen de 30 en 44 minuten onderweg zijn naar hun werk. Uit de bevraging blijkt dat technische profielen erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Meer dan een kwart van de technische profielen wordt vaak tot heel vaak door andere bedrijven gecontacteerd.

Reactie Voka

De bevraging van ICMA en Voka wijst uit dat er belangrijke uitdagingen zijn voor onze arbeidsmarkt. “Bedrijven zullen steeds meer moeite hebben om de geschikte profielen te vinden”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het zal er dus op aankomen om alles uit de kast te halen. Employer branding is daarbij van essentieel belang. Onze bevraging wijst uit dat niet langer enkel loon een belangrijke factor is. Ook flexibiliteit, jobinhoud en mensgerichtheid zijn factoren die de aantrekkelijkheid van een bedrijf of sector bepalen. Onze sectoren zullen dus meer dan ooit moeten inzetten op deze competenties willen ze in de toekomst nog het juiste talent aantrekken.”

Daarnaast wijst Voka op het belang van mobiliteit. “De toenemende filedruk en de vele mobiliteitsproblemen in en rond onze belangrijke economische polen zijn duidelijke factoren om wel of niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. Het wordt dus dringend tijd dat onze verschillende regeringen eindelijk deze problematiek ter harte nemen en doorbraken realiseren.”

Lees hier de resultaten van de ICMA-studie

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce