Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Ondernemers verwachten concrete uitvoering zomerakkoord maar ook bijkomende hervormingen”

“Ondernemers verwachten concrete uitvoering zomerakkoord maar ook bijkomende hervormingen”

  • 10/10/2017

Dinsdag gaf federaal premier Charles Michel zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ in de Kamer. Hij verwees in zijn toespraak op verschillende momenten naar het Zomerakkoord, waarin belangrijke hervormingen worden aangekondigd. Voka ondersteunt heel wat van deze maatregelen en roept de federale regering op om zo snel mogelijk werk te maken van de beslissingen. “We verwachten binnenkort duidelijkheid en coherente wetteksten zodat de hervormingen ook op het terrein kunnen worden ingevoerd”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. Daarnaast wijst Voka erop dat er nog anderhalf jaar beleid moet worden gevoerd. “De federale ploeg kan het zich niet permitteren om nu al in verkiezingsmodus te gaan.”

Tijdens zijn toespraak werd door de premier vooral verwezen naar het Zomerakkoord. De ondernemers dringen er nu op aan dat de uitwerking van het Zomerakkoord er snel komt. “Het akkoord bevatte tal van goede en noodzakelijke ingrepen”, aldus Hans Maertens. “Maar nu verwachten we ook de daad bij het woord. De wetteksten moeten snel volgen zodat de aangekondigde beloftes ook echt de lasten voor bedrijven laten dalen en meer flexibiliteit geven aan ondernemingen. Dit zal zonder twijfel leiden tot nog meer jobs en extra investeringen.”

De verlaging van de vennootschapsbelasting moet hierbij prioriteit zijn. “Als we internationaal competitief willen blijven en een tariefverlaging naar 25% vanaf 2020 willen realiseren, dan moeten de wetteksten nu snel volgen, evenals een integrale uitwerking van de beloofde fiscale consolidatie en van de beperkingen op aftrekbaarheid van verliezen.” Maar ook op de arbeidsmarkt zijn er grote verwachtingen. “We moeten de contradicties in de hervormingen en de uithollingen zo snel mogelijk wegwerken”, aldus Maertens. “Ondernemers verwachten heldere taal van de regering en dringen aan op duidelijkheid inzake de winstpremie, bijverdienen, e-commerce, burn-outcoaches en mystery calls. Over sommige maatregelen heerst nog teveel onduidelijkheid.”

Nog anderhalf jaar beleid

Voka wijst er tot slot op dat er nog anderhalf jaar beleid moet worden gevoerd. “Wanneer we de kranten openslaan, hebben we meer dan ooit het gevoel dat er verkiezingen aankomen. Nochtans moet én kan er nog anderhalf jaar écht beleid worden gevoerd. De hervormingstrein mag niet stilvallen”, aldus Hans Maertens. Voka ziet nog belangrijke uitdagingen: “Denken we maar aan het energiepact, de vliegwet en de geluidsnormen voor de Brusselse luchthaven, de stakingswet en de minimale dienstverlening. De noodzaak voor deze laatste ingrepen werd vandaag nog maar eens pijnlijk geïllustreerd door de onverantwoorde staking van het ACOD en alle negatieve gevolgen vandien.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel