Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers bekennen kleur via ambitieus diversiteitscharter

Ondernemers bekennen kleur via ambitieus diversiteitscharter

  • 29/06/2020

Meer dan 50 CEO's gaan concreet engagement aan om diversiteitsopleiding te volgen

Onder de titel ‘Ondernemers bekennen kleur’ lanceert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vandaag een ambitieuze oproep om in te zetten op alle arbeidstalent, ongeacht kleur, afkomst, leeftijd of geaardheid. In de tekst wordt de nadruk gelegd op diversiteit als een noodzakelijk voorwaarde voor duurzame groei en innovatie.  Nog voor de officiële lancering van het charter ondertekenden al meer dan vijftig bedrijven de tekst, die de voorbije maanden bij een aantal ondernemers, jongeren en allochtone rolmodellen werd afgetoetst. ‘Dit initiatief lag al veel langer op tafel, maar de coronacrisis heeft de lancering vertraagd’, verduidelijkt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.  

 

Zowel nationaal als internationaal staat het diversiteitsthema vandaag hoog op de politieke agenda. Maar de start van ons initiatief dateert inmiddels al van meer dan een jaar geleden, benadrukt Luc Luwel. ‘Dit  charter is de concrete vertaling van het economisch toekomstplan dat Voka Antwerpen-Waasland bijna twee jaar geleden heeft uitgetekend. In dat Routeplan 2025 hebben we ons expliciet geëngageerd om een voortrekkersrol op te nemen in de integratie van alle talent op onze arbeidsmarkt, ongeacht hun nationaliteit of achtergrond. Voorjaar 2019 hebben we de eerste ideeën op papier gezet. Daarna hebben we hierrond ook een open overleg gevoerd met een aantal bedrijven, externe organisaties en Vlamingen met een migratie-achtergrond. Dat is uiteindelijk uitgemond in dit charter, waarin we bewust de nadruk leggen op de economische meerwaarde van diversiteit. Diversiteit is voor innovatieve bedrijven een ’need to have’. Geen ‘nice to have.’  

Inmiddels hebben al meer dan vijftig bedrijven de tekst ondertekend. Zij engageren zich daarmee onder meer om hun CEO of HR-directeur op een diversiteitscursus te sturen. ‘Dat is een specifieke opleiding op maat van het hoger management, waarin CEO’s en ondernemers onder meer wordt uitgelegd hoe ze er kunnen voor zorgen dat er oog is voor diversiteit op alle niveaus van hun organisatie. Omdat we vaak merken dat veel bedrijven van goeie wil zijn om bijvoorbeeld breder te rekruteren. Maar dat de uitvoering ergens op een tussenniveau blijft steken. Vandaar dat we met dit charter een actief engagement vragen van de bedrijfstop.’

Daarnaast is het charter ook bedoeld als een positieve oproep naar iedereen die gemotiveerd is om te werken maar geen aansluiting vindt bij onze arbeidsmarkt. ‘Sommige hoogtechnologische bedrijven krijgen bijvoorbeeld amper sollicitaties binnen van mensen met een migratieachtergrond. Via dit charter hopen ze dat bij te sturen.’

Luc Luwel onderstreept dat het engagement natuurlijk van twee kanten moet komen. Vandaar dat er in het charter ook van werkgeverskant een aantal concrete verwachtingen wordt geformuleerd. ‘Zoals respect tonen voor alle religieuze en politieke overtuigingen. Het gelijkwaardig erkennen van alle geaardheden of het positief omgaan met feedback van leidinggevenden. Allemaal evidente zaken, maar het kan nooit kwaad om die nog eens expliciet te vermelden.’

Het charter kan je hier lezen en ondertekenen. Alle bedrijven die lid zijn van de organisatie worden uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. Luc Luwel: ‘Dit is geen vrijblijvende oefening. Bedrijven die de tekst ondertekenen gaan hiermee een langetermijnengagement aan. Dat betekent dat wij hen dus ook geregeld aan hun engagement zullen herinneren, telkens we diversiteitsprojecten, talentenmarkten of andere events rond dit thema gaan organiseren.’

ONDERTEKENAARS CHARTER

Actemium, Aertssen Group, A-interim, Annexe, Alinco, Antwerp World Diamond Centre, Antwerps Architecten Atelier, Areal Architecten, Atlas Copco Airpower nv, AZ Klina, Bart Verhelst bvba, BASF Antwerpen, Bilfinger ROB nv, Borealis, Cegelec Industry, Cenergie, Ceusters nv, Cma Cgm, Confiserie Thijs, Cronos, Crow Spark, Deloitte Belgium, Deloitte Legal, Deprest, Dirk Dielen advocaat, Drukkerij VD, Elite Digital Logistics, Engie, Eurobox, Evonik, Fast Lines, Gilbert De Clercq nv, Helioscreen, Holoncom bvba,  Ineos Manufacturing Belgium NV, Ineos Oxide/Ineos Phenol Interinvest, International Nautical Services, Kegels & Van Antwerpen nv, Lanxess, legal@vise, Maatschappij Linkerscheldeoever, Manna Foods, Mar Consult bvba, Menken NV, Mensura, MPET, MSC Belgium, Niko nv,  Obo Bettermann, PfS bv, Pirazzo, Plaza Hotel, Portmade nv, Proviron Industries, PSA nv, Recrewtment, Rombit, SBE, SD Worx, Sipef, Studio Dott,  Tecnospace, The Future Alliance nv, Toms Cabin, Total, Triple Living, Umicore Hoboken, Unifly, Universitas, Universiteit Antwerpen, Van Hoecke, Verhaert - Masters in Innovation, Vinci Facilities, Water-Link, Zidis, ZNA

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

Ondertekende u het charter al?

Lees en onderteken hier ons charter
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering