Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Onder de loep: Limburgse topprioriteiten in het Vlaamse regeerakkoord

Onder de loep: Limburgse topprioriteiten in het Vlaamse regeerakkoord

  • 29/10/2019

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden met de bekendmaking van de nieuwe Vlaamse regering. Want onze vraag naar ambitie en durf werd beantwoord  in het regeerakkoord. Er kan eindelijk werk gemaakt worden van een ambitieus  beleid voor ondernemingen en bij uitbreiding voor onze maatschappij. “Als er één  ding is waar ondernemers allergisch aan zijn, dan zijn het onzekerheden. Deze regering zal duidelijkheid moeten verschaffen op heel wat vlakken,” liet gedelegeerd bestuurder Johann Leten eerder al optekenen.

In het Vlaamse regeerakkoord zien we nu heel wat maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen om verdere groei en welvaart te brengen. De door Voka voorgestelde jobbonus werd deels overgenomen: werken wordt beloond en werkloosheid wordt tegengegaan. Om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen, moeten we 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen. Maar dat is nog altijd niet genoeg om de te-werkstellingsgraad op het ambitieniveau van 80% te krijgen. Toch zijn we tevreden dat deze prioriteit in het re-geerakkoord is opgenomen, net als het blijvend om- en bijscholen van werknemers via levenslang leren.

"De door Voka voorgestelde jobbonus werd deels overgenomen: werken wordt beloond en werkloosheid wordt tegengegaan"

Ook op het vlak van onderwijs bevat het akkoord positieve elementen. De lat moest immers hoger om via excellent onderwijs ook sterkere medewerkers en sterkere ondernemingen te krijgen. De gestandaardiseerde proeven, aange-scherpte eindtermen en het verhoogde studierendement in het hoger onder-wijs leggen die lat effectief hoger. Du-aal leren, meer focus op STEM en een verbeterde zij-instroom zullen zorgen voor een betere afstemming tussen on-derwijs en arbeidsmarkt.

Prioriteiten voor Limburg

Voka – KvK Limburg lijstte voor de verkiezingen tien topprioriteiten op voor onze provincie. Op basis van de huidige informatie zien we dat de nieuwe regering al op een aantal van onze Limburgse ondernemersprioriteiten ingaat. Met het vastleggen van een vervolg voor het SALK-plan zal er ook concrete opvolging zijn voor dossiers als de ENA-gebieden, de Noord-Zuid-verbinding en Spartacus. 
Ook het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt behouden mét ontwikkelingsmogelijkheden voor Limburg. Bovendien wordt de positie van LRM versterkt via een kapitaalsverhoging van 100 miljoen euro. Ook het behoud van de provincies is een goede zaak voor Limburg. De uitbreiding van de UHasselt is dan weer een eerste stap in de goede richting voor de uitvoering van het 10-10-12-groeiplan van de universiteit.