Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Ondanks corona 800 nieuwe jobs in ontwrichte zone Limburg

Ondanks corona 800 nieuwe jobs in ontwrichte zone Limburg

  • 29/12/2021

kris claes

Ook in het economisch moeilijke coronajaar 2021 heeft de steunmaatregel voor de ‘ontwrichte zones’ in Limburg tot 796 extra jobs geleid. “Een verlenging van de maatregel met 24 maanden is een logische volgende stap”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging van Voka - Kamer van Koophandel Limburg.

Om de economische krater na de sluiting van Ford Genk weer op te vullen pleitte werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Limburg voor de invoering van een nieuw soort ‘reconversievennootschappen’. Na de sluiting van de steenkoolmijnen hadden die hun nut immers bewezen. Maar het voorstel kreeg geen fiat van Europa. Het alternatief dat wel de Europese toets doorstond, was de invoering van de zogenaamde ‘ontwrichte zones’. Bijgevolg werd Limburg 30 april 2015 als ontwrichte zone erkend.

“Kmo’s en bedrijven op een industrie- of kmo-zone kunnen rekenen op fiscale steun als ze extra tewerkstelling creëren”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging van Voka - KvK Limburg. “Per extra arbeidsplaats gaat het om een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 25 procent, en dit twee jaar lang. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar.”

800 jobs

Toch kwam de steunmaatregel pas in september 2018 op kruissnelheid, en dat na drie optimalisaties: de toevoeging van een aantal Limburgse gebieden aan de ontwrichte zones; de mogelijkheid om de steun aan te vragen tot drie maanden na de voltooiing van de investering; en de uitbreiding naar vennootschappen uit eenzelfde groep.

“Ook in het economisch moeilijke coronajaar 2021 heeft de maatregel zijn meerwaarde bewezen: 80 Limburgse bedrijven maakten gebruik van de fiscale gunstmaatregel, goed voor in totaal 796 extra jobs”, zegt Claes.

Sinds de lancering hebben al 486 Limburgse bedrijven een beroep op deze maatregel gedaan. “Hierdoor werden de voorbije jaren maar liefst 6.621 duurzame jobs gefaciliteerd. Dat zijn er meer dan het aantal rechtstreekse jobs dat door de sluiting van Ford Genk is verdwenen”, zegt de directeur belangenbehartiging. “Dit getal loopt ook parallel met de daling van de werkloosheid in Limburg.”

Verlenging steunmaatregel 

De steunmaatregel loopt af op 26 september 2022. Volgens Voka - Kamer van Koophandel Limburg zijn er enkele goede argumenten om die te verlengen. “Limburg heeft zijn rol als proeftuin voor deze maatregel uitstekend gespeeld. Bovendien is de maatregel na enkele aanpassingen pas goed drie jaar in werking. Mede door de coronapandemie en de Brexit is het volle potentieel van de maatregel dus zeker nog niet benut”, zegt Kris Claes.

Voka - KvK Limburg vindt dat deze twee crisissen en de grote Limburgse aanwezigheid op de nieuwe Europese Regionale Steunkaart - daardoor kunnen grote bedrijven in 19 Limburgse gemeenten de volgende zes jaar extra Vlaamse investeringssteun krijgen - een extra motivatie zijn om de maatregel in oktober volgend jaar met nog eens 24 maanden te verlengen. “We moeten blijven investeren in materieel en in mensen om uit deze crisis te geraken”, besluit Claes.

Contactpersonen

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder