Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu zorgen voor zekere, duurzame en betaalbare energie

Nu zorgen voor zekere, duurzame en betaalbare energie

  • 06/10/2020

De nieuwe federale regering kiest resoluut voor sterke klimaatambities. Voka ondersteunt de wil om duurzaamheid centraal te plaatsen in de relance, maar dan moet er snel werk gemaakt worden van het interfederaal investeringsplan, het CRM en de energienorm.  

De Vlaamse bedrijven zijn voorstander van duurzaamheid. In het Plan Samen Groeien leggen we de link tussen economische groei en de noodzaak tot verduurzaming: het zijn geen tegengestelde begrippen, maar ze zijn verbonden en vullen elkaar aan.  

Die verwevenheid tussen groei en verduurzaming vinden we ook terug in het federale regeerakkoord, maar the proof of the pudding is in the eating: men moet snel actie ondernemen om bedrijven te verzekeren van zekere, duurzame en betaalbare energie.
 

De keuze om pas eind 2021 definitief te beslissen over het sluiten van de kerncentrales blijft als een zwaard van Damocles boven de energietransitie hangen.

Lorenzo Van de Pol, adviseur energie en klimaat bij Voka

Er is niets mis met het voornemen om de Europese ambities uit de Green Deal resoluut te ondersteunen, integendeel zelfs. Maar dit mag niet leiden tot een religieus cijferfetisjisme: enkel wanneer  burgers en bedrijven voldoende handvaten aangereikt krijgen, zullen ambitieuze doelstellingen bewaarheid worden. 

Op dat vlak is het positief dat men werk wil maken van een ambitieus interfederaal investeringsplan dat onder andere een sterke focus heeft op duurzaamheid. Daarbij moet prioritair gekeken worden naar een selectie van projecten die een sprong vooruit kunnen maken in de energietransitie en moet men vooral wegblijven van de traditionele verdelingstechnieken zoals de kaasschaafmethode. 

Slimme investeringen

Er zijn enorme uitdagingen op het vlak van gebouwenrenovatie, transport en het verduurzamen van energiedragers in de industrie. We verwelkomen de wil om investeringen, zoals het aanleggen van een waterstof- en CO2-backbone in onze havens, te ondersteunen. Slimme investeringen zijn transformatiegericht en éénmalig maar vaak ook kapitaalsintensief, de regering bereikt haar grootste impact door zulke projecten een duw in de rug te geven.

De keuze om pas in november 2021 definitief te beslissen over het sluiten van de kerncentrales zorgt ervoor dat het zwaard van Damocles boven de energietransitie blijft hangen. Voka hoopte op een pragmatische aanpak, waarbij door het behouden van een beperkte nucleaire capaciteit iedereen voldoende zekerheid kreeg om meteen werk te maken van een doorgedreven transitie

Onduidelijkheid wegnemen

Het komt er nu ook op aan om snel alle onduidelijkheid rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) weg te nemen. Dat is een van de maatregelen binnen de energiestrategie van de federale overheid om op lange termijn de bevoorradingszekerheid van het land te waarborgen.

Cruciaal daarbij is oplossingen vinden voor de kritiek van de Europese Commissie en het financieringsluik. Het is de juiste keuze om de kost van het CRM te compenseren uit de algemene middelen, al zijn er op dit moment nog geen middelen voorzien in de begroting. Voka vraagt daarom dat de regering deze legislatuur al provisies aanlegt zodat deze factuur voor de elektriciteitsverbruiker in 2025 zeker niet stijgt.

Energienorm

Tot slot moet prioritair werk gemaakt worden van de energienorm. De focus moet daarbij liggen op het bewaken van de internationale concurrentiekracht van onze bedrijven. Het systeem én de uitvoering ervan mag geen kwestie van jaren zijn, er is dringend nood aan actie. Enkel op die manier kan het bedrijfsleven blijvend innoveren en verduurzamen. 

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel