Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu werken aan volwaardige federale regering voor groei en jobs

Nu werken aan volwaardige federale regering voor groei en jobs

  • 06/01/2020

Op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in een volgepakte Bozar, was Voka duidelijk voor het politieke bestuur. Federaal moet er een volwaardige regering komen die inzet op investeringen, groei en jobs “want zonder ondernemingen geen tewerkstelling en zonder tewerkstelling geen sociale zekerheid”. Simultaan moet de regionalisering van de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg voorbereid worden tegen 2024. Ook de Vlaamse regering krijgt de aansporing om over te gaan van plan naar daadkrachtig beleid en daarover wervend te communiceren.

Voka sprak op haar nieuwjaarsreceptie duidelijke taal richting de federale onderhandelaars. “Draai de hervormingen van de regering Michel niet terug maar ga net verder op dat elan. Wij hebben woord gehouden, onze ondernemingen hebben 213.000 jobs gecreëerd. Hogere minimumlonen, een ontsporende loonkosthandicap of stijgende werkgeversbijdragen brengen onze ondernemingen in gevaar, terwijl zij het economische fundament van de maatschappij zijn. Zonder hen is er geen sociale zekerheid”, sprak Wouter De Geest, voorzitter van Voka.

Volgens Voka is er nood aan een sterk federaal regeerakkoord, dus geen noodregering of zakenkabinet. “Enkel een volwaardige regering kan een stabiel en coherent beleid voeren dat ons land wapent tegen de impact van de brexit, handelsoorlogen en andere uitdagingen. De voorbije 7 maanden zijn niet gebruikt voor grondig beleidsvoorbereidend werk, maar eerder misbruikt voor allerlei spelletjes. Daarom roepen we op om het politieke stratego achterwege te laten en bruggen te bouwen”, aldus Wouter De Geest.

Nieuw arbeidsstatuut

Om de sputterende Belgische motor terug te laten aanslaan, moet men volgens Voka broodnodige hervormingen doorvoeren. Op korte termijn is er nood aan een nieuw arbeidsstatuut dat het onderscheid tussen arbeiders, bedienden, ambtenaren en zelfstandigen wegneemt, meer flexibiliteit toelaat en zorgt voor een nieuwe zekerheid. “Wij staan als ondernemers klaar om samen met de sociale partners en de politiek de dialoog aan te gaan”, gaf Wouter De Geest aan.

Tegen 2024 moet men bovendien zorgen voor coherente beleidsdomeinen, waardoor het arbeidsmarkt- en het gezondheidszorgbeleid volledig geregionaliseerd worden. Wouter De Geest: “Niet om de solidariteit te ondermijnen, maar net om te zorgen dat efficiëntie en responsabilisering de solidariteit ondersteunen.”

Voka had ook een duidelijke boodschap voor de Vlaamse regering. “We verwachten dat de Vlaamse regering in actie schiet. Dat ze niet vervalt in een kibbelkabinet maar daadkrachtig beleid voert en daarover wervend communiceert”, zegt Wouter De Geest. Zelf zal ze de vorderingen van de Vlaamse regering opvolgen op haar website Fast Forward Flanders.

Download hier de speech van Wouter De Geest.

Contactpersoon

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce