Skip to main content
  • Nieuws
  • Nu versnelling hoger schakelen in ondersteuning AI

Nu versnelling hoger schakelen in ondersteuning AI

  • 30/01/2020

Op 23 januari organiseerde Voka samen met Agoria, imec en VLAIO het eerste Flanders ‘AI-Forum’, dat druk werd bijgewoond. Dit momentum moeten we grijpen.

Op het eerste Flanders AI Forum brachten we alle geïnteresseerden samen rond de verschillende initiatieven in het kader van het Vlaamse impulsprogramma voor Artificiële intelligentie (AI). Met meer dan 400 deelnemers uit bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstanties en andere organisaties, werd het een echt succes.

Het Vlaamse AI-impulsprogramma trekt jaarlijks 32 miljoen euro uit ter ondersteuning van het Vlaamse ecosysteem en bestaat uit 3 luiken:

  • Het eerste luik focust op  het bestendigen en versterken van AI-toponderzoek binnen Vlaamse kennisinstellingen. 
  • Het tweede luik focust  op implementatie bij bedrijven en wil de adoptie van AI door bedrijven versnellen en versterken. 
  • Het derde luik focust op bewustmaking, opleiding, en juridische en ethische aspecten. 

Van groot competitief belang

Voka is verheugd dat er vanuit het beleid meer middelen worden uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling en  adoptie van AI binnen Vlaanderen en heeft dan ook zijn schouders gezet onder de verdere uitrol van het programma. 

Het potentiële belang van AI voor onze economie is bijzonder groot en zal op termijn onder meer leiden tot een verhoogde productiviteit, hoogwaardigere producten, betere dienstverlening en efficiëntere bedrijfsprocessen. Bovendien heeft Vlaanderen een zeer open economie en zijn we sterk onderhevig aan internationale concurrentie: als we niet genoeg inzetten op AI riskeren we snel aan competitief belang in te boeten.
 

“Nu AI hoog op de agenda staat, moeten alle onderdelen van het Vlaamse AI-impulsprogramma snel worden uitgerold.”

Dieter Somers

Nu zorgen voor snelle uitrol

De hoge opkomst van het Flanders AI-Forum wijst op het gecreëerde momentum. Nu artificiële intelligentie hoog op de agenda staat van vele stakeholders is het belangrijk om een versnelling hoger te schakelen en te zorgen voor een snelle uitrol van alle onderdelen van het impulsprogramma

Digitaal talent versterken

Daarbij is het cruciaal dat de complementariteit tussen de luiken van het programma behouden blijft. Zo is het belangrijk dat het gevoerde AI-onderzoek bij de kennisinstellingen voldoende vraaggedreven is en zijn weg kan vinden naar het bedrijfsleven en dat er tegelijkertijd een goed juridisch en ethisch kader ter ondersteuning bestaat. 
Een ander belangrijk aandachtspunt is het creëren en versterken van digitaal talent, het tekort hieraan blijft immers een immens knelpunt bij organisaties die met AI aan de slag willen gaan.

Het is ook belangrijk dat een zo breed mogelijke laag van ondernemingen wordt bereikt. Vooral bij kmo’s is de adoptiegraad van AI nog veel te beperkt. De meeste ondernemingen zijn ook nog niet op de hoogte van de vele opportuniteiten met AI of dienen nog de eerste stap naar digitalisering te zetten. Binnen het programma moet er dan ook voldoende gewerkt worden naar praktische toepassingen en brede sensibilisering.

5G essentieel in Vlaanderen

Naast het AI-impulsprogramma zijn er nog andere overheidsprogramma’s die inzetten op digitalisering. Meer bepaald zijn er initiatieven binnen de transitieprioriteit Industrie 4.0 en is er het cybersecurity-impulsprogramma. Omdat deze programma’s sterk gelinkt zijn aan elkaar en elkaar kunnen versterken, is het belangrijk dat de overheid de samenhang ervan bewaart. 

Daarnaast blijft het essentieel dat 5G snel kan worden uitgerold binnen Vlaanderen. Voor vele AI-toepassingen die ultrasnelle en betrouwbare connectiviteit vereisen stuiten de huidige telecommunicatienetwerken immers op hun beperkingen. Het baart ons dan ook zorgen dat er nog steeds geen zicht is op de benodigde spectrumveiling van 5G.

Contactpersoon

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez