Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu verder kijken dan de zomer: 3 pijlers voor een echte langetermijnstrategie rond corona

Nu verder kijken dan de zomer: 3 pijlers voor een echte langetermijnstrategie rond corona

  • 17/05/2021

Het Zomerplan biedt perspectief richting het normaliseren van onze economie en bedrijven tot oktober. Maar we mogen ons niet vergissen: dit is geen onmiddellijke terugkeer naar de precorona periode. Om het virus te beheersen is een échte langetermijnstrategie nodig, met drie grote pijlers. 

Om echt de switch te maken van crisisbeheer naar een gecontroleerde beheersing van het virus moeten we nu een langetermijnstrategie voorbereiden die verder reikt dan de zomer. Willen we de pandemie op lange termijn verhelpen, dan moeten we op deze drie grote sporen werken: meer en beter ventileren, regelmatig testen en ook volop vaccineren op de werkvloer. 

Voka is een partner om deze drieledige aanpak samen met de overheid te helpen realiseren en bedrijven te sensibiliseren voor een effectieve en duurzame preventiestrategie.

PIJLER 1: vaccineren, ook op de werkvloer

Vaccinatie opende de deur naar de versoepelingen in het Zomerplan. De campagne loopt momenteel erg vlot en het aantal gevaccineerden gaat sterk vooruit. Dat is een mooie prestatie in moeilijke omstandigheden. 

Maar de huidige campagne zal niet volstaan om op lange termijn bescherming te bieden tegen het coronavirus en de opduikende varianten. Iedereen een derde dosis toedienen zal niet meer via de vaccinatiecentra kunnen: de huidige locaties keren terug naar hun oorspronkelijke bestemming. 

Bedrijven kunnen een hoofdrol spelen in het toedienen van de derde dosis en een langetermijnvaccinatiestrategie. Dat komt niet uit de lucht vallen: bedrijven vaccineren nu al hun medewerkers tegen griep. We weten ook dat de bereidheid om zich te laten vaccineren groter wordt wanneer in een bedrijfscontext gevaccineerd wordt.   

De rol van bedrijven in coronavaccinatie moet goed voorbereid worden met pilootprojecten. Het doel is om in meer diverse sectoren en contexten de uitdagingen inzake logistiek, administratie, informatica en personeel te ondervangen. We denken hierbij onder meer aan uitdagingen die de bouwsector, chemie en distributiesector kenmerken: decentrale, 24/7-tewerkstelling en voorzien van kritieke functies. Door goed voorbereid te zijn, zal de inschakelingen van bedrijven vlot kunnen verlopen. 

PIJLER 2: voorkomen, en dus ventileren

Het preventieve aspect in de coronacampagne focust vandaag op afstand houden, contacten beperken, handhygiëne en mondmaskers dragen. Deze algemene maatregelen werden aangevuld met de ingrijpende verplichting tot voltijds telewerk. Het potentieel van ventilatie en luchtzuivering bleef onderbelicht. 

Goede ventilatie en verluchting reduceren besmettingsrisico’s nochtans met factor 10. Dat komt omdat het virus zich niet enkel via druppeltjes verplaatst, maar ook gedurende lange tijd en over een lange afstand kan blijven hangen. De hoeveel virus die blijft hangen, kan direct afgeleid worden uit de hoeveelheid CO2 in dezelfde ruimte. Dat maakt het mogelijk om op een meer genuanceerde manier het besmettingsrisico op te volgen. 

Dankzij een CO2-meter kan iedereen het besmettingsrisico goedkoop en eenvoudig volgen en gepaste maatregelen nemen. Dat kan gaan over het activeren van mechanische ventilatie of luchtzuiveraars, maar ook het openen van ramen en deuren of het beperken van het aantal personen in de ruimte zijn effectief. Het is onze overtuiging dat ventilatie de terugkeer naar de werkplek op een veilige en duurzame manier kan verzekeren.

Het zal belangrijk zijn om wat dat betreft duidelijkheid te scheppen over de richtwaarden die aangehouden moeten worden. Vandaag variëren deze in verschillende richtlijnen en wetgeving van 800ppm tot 1200ppm, wat een duidelijk beleid in de weg staat. Op lange termijn past een stimulerend beleid om de luchtkwaliteit in bedrijven en scholen te verbeteren. 

PIJLER 3: regelmatig testen

Hoewel het aantal besmettingen in bedrijven erg laag ligt, blijft testen in bedrijven een essentiële strategie om het coronavirus tijdig op te sporen. Als we werknemers twee keer per week testen, dan hebben we een doeltreffend extra wapen in de strijd tegen het virus.

De overheid kocht daarom massaal sneltesten aan en stelt ze gratis ter beschikking. Intussen is duidelijk dat deze testen niet helemaal gratis zijn: de test afnemen komt met een prijskaartje voor werkgevers. Omdat de tests afgenomen moeten worden door medisch personeel is massaal testen ook een personeelsuitdaging. Er zijn niet voldoende artsen en verpleegkundigen om massaal in bedrijven te testen. Daarom maakt de arbeidsarts een inschatting van het risico op basis van het aantal besmettingen in een specifieke sector of regio. Dergelijke drempels beperken de brede toepassing van snel- en zelftesten in bedrijven. 

Bedrijven zijn in staat om protocollen en afspraken te maken die het gebruik van snel- en zelftesten ruim ingang te laten vinden. Dat bewijst Oostenrijk waar dagelijks 900.000 testen worden afgenomen in bedrijven. Helemaal gratis. 
 


 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd