Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu vaart maken met het Vlaams Welvaartsfonds

Nu vaart maken met het Vlaams Welvaartsfonds

  • 22/09/2020

Begin juni kondigde de Vlaamse regering een Welvaartsfonds aan om te beleggen in toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen, maar intussen tikt de klok voort. Dit fonds moet snel operationeel worden. Dat kan in twee stappen.

Naar aanleiding van de coronacrisis kondigde de Vlaamse regering begin juni een vierluik voor het herstel van onze economie aan. Naast de uitgebreide waarborgen, de achtergestelde leningen, de winwinlening en het vriendenaandeel, vormt de creatie van het Vlaams Welvaartsfonds het laatste onderdeel van dit plan.

Doel van het fonds is om extra spaarmiddelen van particulieren aan te trekken ter ondersteuning van de bedrijfssolvabiliteit. Concreet wil het fonds dit waarmaken door te beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar of meer. Steeds in cofinanciering met private investeerders. 

Slapend spaargeld activeren

De Vlaamse regering wil zo slapend spaargeld van de particulier, grofweg op zo'n 14 miljard euro  geschat, activeren ter ondersteuning van de Vlaamse bedrijven. Uiteraard zal de Vlaamse overheid dit niet zelf organiseren, maar in de schoot van PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen). 

De overheid voorziet zelf een bedrag van 240 miljoen euro om het fonds op te starten. Aanvankelijk kan ze daarbij een meerderheidsbelang hebben, maar op langere termijn moet dit evolueren naar een minderheidsparticipatie. De overige 260 miljoen zullen opgehaald worden bij particulieren en institutionele investeerders. 


 

Er kan gestart worden met het activeren van de publieke middelen en pas in tweede instantie met het ophalen van privaat spaargeld.

Johan Guldix

Particulieren die in het fonds investeren, genieten een dubbel voordeel. Zo krijgen ze jaarlijks een  fiscaal voordeel van 2,5% gedurende de eerste drie jaar, dat geplafonneerd is op 1.000 euro per belastingplichtige. Daarnaast wordt er een voordelige erfenisregeling ingevoerd. 

Mits het betalen van een bevrijdend recht van 3% gaan de aandelen naar de erfgenamen en zullen verder niet meer in rekening gebracht worden. In het kader van erfenisplanning kan dit interessant zijn. 

De doelgroep van het fonds zijn start- en scale-ups, innovatieve en opschalende bedrijven, dochters van internationale groepen die willen verzelfstandigen … Kortom, een brede, maar toekomstgerichte groep van bedrijven die de Vlaamse economie verder kunnen verankeren.

Niet talmen

Sinds de aankondiging van het fonds tikt de klok genadeloos verder. Het effect van de eerdere liquiditeitsmaatregelen zou eind dit jaar wel eens uitgewerkt kunnen zijn. Bovendien zal de 90%-economie hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje aanhouden en nieuwe virusgolven kunnen ook het verdere herstel van de economie bemoeilijken.

Voka pleit er dan ook voor om het fonds snel te operationaliseren. Dat kan in twee stappen. Zo kan er alvast gestart worden met het activeren van de publieke middelen en pas in tweede instantie met het ophalen van privaat spaargeld.  Daar zal sowieso meer tijd voor nodig zijn. 

Bij investeringen moet er ook een evenwicht gevonden worden tussen het rechthouden van bestaande sterkhouders qua bedrijven en sectoren enerzijds en het investeren in nieuwe beloftevolle bedrijven en sectoren anderzijds.

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice