Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Nu snel werk maken van ambitieuze hervormingsregeringen”

“Nu snel werk maken van ambitieuze hervormingsregeringen”

  • 10/06/2024

Voka – KvK Limburg vraagt de winnaars van de verkiezingen om snel onderhandelingen op te starten met het oog op de vorming van een Vlaamse en federale hervormingsregering. De verkiezingsuitslag maakt werkbare coalities mogelijk die 5 jaar lang stabiel kunnen besturen én hervormen. Ondernemingen in Limburg rekenen op een ambitieus beleid dat ondernemerschap en groei versterkt en ondersteunt. Volgens Voka - KvK Limburg moeten voor de lokale verkiezingen van 13 oktober regeringen geïnstalleerd worden.

De begrotingssituatie noopt tot snelle actie. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van Limburgse ondernemingen moet versterkt worden. Alle elementen liggen op tafel om de komende 5 jaar noodzakelijke en diepgaande hervormingen door te voeren op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nù hervormen voor morgen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg vraagt regeerakkoorden op elk niveau die ondernemerschap versterken en ondersteunen. De competitiviteit van ondernemingen in de provincie moet hersteld worden. Er moet werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging, minder regeldruk en meer rechtszekerheid.

Op Vlaams niveau zijn doortastende hervormingen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt, het welzijnsbeleid en op het vlak van omgeving en vergunningen. Federaal moet prioriteit gaan naar een echte pensioenhervorming, een fiscaliteit die werken beloont en innovatie stimuleert en een arbeidsmarktbeleid op maat van elke regio.

Een ambitieus industrieel beleid moet ondernemingen in staat stellen zich duurzaam in ons land en de regio te verankeren en investeringen aan te trekken. Ook op Europees niveau moeten daartoe hervormingen doorgevoerd worden. Competitiviteit en het garanderen van een gelijk speelveld moeten de leidraad worden van een nieuwe Europese Commissie.

“Voka – KvK Limburg zal een partner zijn van hervormingsregeringen. De lat ligt hoog en dat is noodzakelijk om de welvaart veilig te stellen. Wij vragen om geen tijd te verliezen. In het najaar moet België een geloofwaardige hervormingsgerichte begroting indienen bij Europa. Voor 13 oktober moeten nieuwe regeringen geïnstalleerd zijn”, besluit Johann Leten.

Contactpersoon