Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu snel de beste sneltesten implementeren, met 4 prioritaire toepassingen

Nu snel de beste sneltesten implementeren, met 4 prioritaire toepassingen

  • 02/11/2020

De nood is hoog om de continuïteit van de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs te ondersteunen tijdens het verdere verloop van de coronacrisis. Laat ons snel werk maken van de implementatie van de beste sneltesten, met 4 prioritaire toepassingen.

Voor de continuïteit van de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs is het belangrijk dat we sneller en breder besmettingen moeten kunnen opsporen en isoleren. Tegelijk moeten we ook voorkomen dat op een moment van enorme krapte en uitval te veel zorgprofessionals, medewerkers en leraren onnodig lang in quarantaine, en onwetendheid over hun gezondheid en besmettelijkheid, moeten afwachten. 

Gelukkig is er nu een nieuwe, extra optie met sneltesten die na 15 minuten resultaat geven, zonder labo-interventie. Deze vervangen de PCR-testen niet, maar zijn een belangrijke aanvulling om de overload bij labo’s en in de zorg te vermijden.

We zijn daarom blij dat de Vlaamse en federale overheden deze doelstellingen ondersteunen, elk via een bestelling van 4 miljoen sneltesten, in aanvulling op wat men op te markt kan aankopen.
 

Sneltesten vervangen de PCR-testen niet, maar zijn een belangrijke aanvulling om de overload bij labo’s en in de zorg te vermijden.

Pieter Van Herck

Er bestaan meerdere types sneltesten: antigeentesten, LAMP-testen, ademtesten, speekseltesten, … Deze zijn niet allen even betrouwbaar. We beperken ons hier tot de antigeentesten die op dit moment met de beste betrouwbaarheid operationeel snel kunnen worden ingezet.

Momentopname

Rapid antigen testing meet de virusload (aantal viruspartikels), en dus de mate van besmettelijkheid gekoppeld aan die virusload. Op de piek van een infectie, tijdens de eerste week van besmetting (na 2 dagen incubatietijd) is de virusload het hoogst. Dat komt overeen met de meest risicovolle periode om anderen te besmetten. 

Bij de beste testen is er tijdens die eerste week een aangetoonde testgevoeligheid van 80 tot 90% (mate waarin men positieve gevallen detecteert); de specificiteit (mate waarin negatieve cases niet als positief worden aangeduid) ligt nog hoger. De sneltest is enkel geschikt om een momentopname te registreren van besmettelijkheid. Daarom zijn er na 2 dagen incubatietijd per week minstens 2 gespreide testmomenten nodig (bijv. ’s morgens: ‘Ben ik nu besmettelijk of niet?’). Men valt bij blijvend negatieve resultaten slechts 3 dagen uit in plaats van 10 dagen zonder enige vorm van testing. 

4 prioritaire toepassingen

Er zijn 4 prioritaire toepassingen van sneltesten, die best gecibleerd worden ingevuld. Immers, met de 8 miljoen stuks van de overheid gaan we niet direct alle noden en behoeften kunnen beantwoorden. Het meest prioritair in zorg, werk en onderwijs zijn: (1) de snelle opsporing binnen clusters en haarden van coronabesmettingen (incl. de detectie van superverspreiders), (2) de opsporing van asymptomatische hoogrisicocontacten, (3) het regelmatig testen van kritische functies (bijv. in nucleaire installaties) en (4) het blijvend mogelijk maken van essentiële internationale verplaatsingen (testing bij vertrek, toekomst, terugkeer, …). We begrijpen uiteraard dat de overheid bij de verdeling van sneltesten eerst voorrang zal geven aan de zorg.

Interne en externe preventiediensten, CLB’s en testcentra kunnen met de inzet van sneltesten de zorg ontlasten, de verspreiding van het virus sneller en breder doorbreken, en de continuïteit van zorg, werk en onderwijs versterken. Ook het logistiek proces is reeds gekend (cf. distributie griepvaccins). Laat ons dus snel werk maken van de implementatie van de beste sneltesten, met aanbevelingen vanuit de overheid over wat te gebruiken en wat niet.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel