Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu nog sociale maatregelen voor het exitplan

Nu nog sociale maatregelen voor het exitplan

  • 14/04/2020

Afgelopen weekend heeft de ministerraad een reeks nieuwe sociale maatregelen genomen die bedrijven uit essentiële sectoren kunnen ondersteunen. Om continuïteit in die sectoren toe te laten wordt aan de bedrijven een keuzemenu aangeboden met onder meer de mogelijkheid om tot 220 vrijwillige overuren te laten presteren, tijdelijke werklozen in te zetten, meer studentenarbeid in te schakelen, asielzoekers makkelijker aan het werk te zetten of zelfs werknemers uit te wisselen tussen bedrijven. 

Deze maatregelen staan open voor een restrictief aantal bedrijven, ze zijn tijdelijk en te activeren in functie van de behoeften van de individuele bedrijven. 

Een goede zaak, maar toch twee kritische bedenkingen: 

  • Het is vandaag inderdaad belangrijk dat we de continuïteit garanderen en in stand houden bij essentiële bedrijven. Maar deze catalogus aan maatregelen zet hoofdzakelijk in op het aanbod aan arbeidskrachten. Er zijn daarnaast nog vele (context)factoren die bepalen of arbeidskrachten ook effectief naar de werkvloer komen en daar willen blijven. Zo moeten bedrijven het vertrouwen winnen van werknemers over de veilige werkomstandigheden. Maar zo moet werken ook altijd financieel interessanter zijn dan niet-werken. De verschillende overheids-, sector- en ondernemingssupplementen voor de tijdelijke werklozen lonken en maken in bepaalde gevallen dat niet-werken interessanter is dan werken. Ook daar moeten dringend antwoorden op geformuleerd worden. 

De verschillende supplementen voor de tijdelijke werklozen lonken en maken in bepaalde gevallen dat niet-werken interessanter is dan werken.

Veronique Leroy
  • De catalogus aan nieuwe sociale maatregelen zijn toegespitst op enerzijds bepaalde bedrijven en anderzijds de crisiscontext van vandaag. Maar dit zijn niet de sociale maatregelen om de exit van onze volledige economie uit deze crisis te realiseren, laat staan om de fase van de relance te ondersteunen. De vandaag genomen sociale maatregelen willen voorkomen dat de essentiële bedrijven zouden stilvallen door personeelskrapte. Maar de grote oefening moet nog komen. Om te herstellen van deze crisis en de precaire klim uit dit dal in te zetten, zullen alle bedrijven nood hebben aan een flexibelere arbeidsorganisatie, zal maatwerk op ondernemingsniveau nodig zijn en zal men op de bedrijfsvloer snel moeten kunnen schakelen. Eens uit het dal zullen we opnieuw sociale maatregelen moeten bovenhalen om terug naar een relance van onze economie te geraken. 

Het werk is dus niet af, dit is slechts het begin van de benodigde sociale maatregelen. 

 

 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

Advertentie VanRoey- nov
AW_Welt_6stappenplan
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce