Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu jojo-economie voorkomen: krachtig coronaplan voor heel 2021 noodzakelijk

Nu jojo-economie voorkomen: krachtig coronaplan voor heel 2021 noodzakelijk

  • 17/11/2020

Na de grootste economische recessie in decennia van -15% in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7% in het derde kwartaal. Maar volgens nieuwe ramingen van Voka zullen we in het vierde kwartaal weer een zware terugval van 4,5% kennen. Deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten. Een krachtig plan van aanpak voor heel 2021 is nodig.

Op basis van onze nieuwste enquête bij de Vlaamse bedrijven en economische analyse blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is; na de eerste heropleving zakken we weer diep weg voor er herstel optreedt in 2021.

In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden. 

De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag.

Niko Demeester

Deze tweede lockdown moet de allerlaatste zijn, we moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop op steekt en onze maatschappij en economie lam legt. Daarom moeten we nu al klaar staan met een heldere en performante aanpak om – eens de regels versoepeld worden – te vermijden dat het aantal besmettingen terug stijgt.

Deze gecoördineerde corona-aanpak moet de gezamenlijke prioriteit zijn van alle overheden in dit land. Er moet er nu snel gewerkt worden aan een krachtdadig test-, track- en trace-beleid, aan duidelijkheid over het gebruik van testen en quarantaineperiodes en moet er een heldere vaccinatiestrategie uitgetekend worden.

Derde golf koste wat kost vermijden

We moeten hierbij lessen trekken uit deze tweede opstoot en kijken naar de recepten die in het buitenland gewerkt hebben. Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog steeds niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen.

De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag. Die sneltesten moeten dan wel zorgen voor een ingekorte quarantaineperiode, anders hebben ze weinig meerwaarde ten opzichte van de bestaande PCR-testen. We dringen aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten.

Op basis van de beschikbare data moeten lokale besmettingshaarden ook veel sneller ingedijkt worden met gerichte en lokale maatregelen, zodat niet over het hele land beperkende maatregelen moeten worden opgelegd als het eigenlijk al te laat is.

Vaccinatiestrategie uitwerken

Tegelijkertijd moet er nu ook al een plan uitgetekend worden over hoe men zo snel mogelijk en zo best mogelijk vaccins bekomt en toedient. Het ziet er naar uit dat betrouwbare vaccins in de loop van 2021 op de markt zullen zijn. Daarom moeten onze overheden nu al de nodige bestellingen plaatsen en de nodige strategieën ontwikkelen voor de logistiek, de distributie en de toediening van deze vaccins. Ook zal de nodige opvolging moeten gebeuren. Als dat nu niet gebeurt, zullen we te laat komen.

We moeten voor eens en voor altijd met dit virus en haar grip op onze maatschappij en economie afrekenen. Daarom moet men er nu al voor zorgen dat er een plan klaar ligt om uit te rollen eens we terug uit deze tweede lockdown komen. De voorbije weken werden er heel wat goede maatregelen genomen voor de korte termijn, maar nu is het noodzakelijk om een plan te hebben voor heel 2021 en hierover helder te communiceren.

Enkel met doortastend gezondheidsbeleid vermijden we dat de economie en onze samenleving nog meer schade oplopen die we nog jaren met ons zullen meeslepen.
 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce