Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nu ingrijpen om schade van overdreven coronamaatregelen te voorkomen

Nu ingrijpen om schade van overdreven coronamaatregelen te voorkomen

  • 07/09/2020

De overheid moet er nu werk van maken om onnodige, grote schade van overdreven (langdurige) maatregelen te voorkomen. Bijvoorbeeld door de quarantaine te preciseren en terug te brengen naar één week. Dit is essentieel in een periode waarin de luchtweginfecties er aan komen. 

We hebben met succes een tweede golf voorkomen. Nu is het tijd om de overgang te maken van brandjes blussen naar een proactief, transparant plan en precieze corona-interventie waar nodig. Hoop en perspectief zijn dringend noodzakelijk. 

Onnodige panieksituaties

Dit vergt een serieuze bijsturing van het crisisbeleid. Gezien de cijfers is het niet te begrijpen dat de overheid hier niet dringend werk van maakt. Dit is ook essentieel in een periode waarin de luchtweginfecties eraan komen en we anders in heel wat onnodige panieksituaties belanden.

Net door de twee weken ‘uitval’ bij quarantaine haken vandaag zovelen af bij de contact tracing.

Pieter Van Herck

Als je de (sociale) media volgt, lijkt het een voortdurend debat te zijn tussen wie extreem voorzichtig is versus wie gelooft in ‘vrijheid, blijheid’. De realiteit is dat we een genuanceerde middenweg nodig hebben, die vooral dynamisch wordt aangestuurd door de vastgestelde resultaten.

Nieuwe inzichten 

Het speelveld wijzigt immers als gevolg van een reeks nieuwe inzichten: 

1.    De huidige drempelwaarden in besmettingscijfers blijken een te gevoelige parameter te zijn  (met nauwelijks ziekenhuisopnames). 
De oorzaak daarvan is dubbel: enerzijds was de piek in het voorjaar het gevolg van ruim tienmaal hogere, ongeteste  en dus onzichtbare besmettingen versus het golfje dat met veel meer testen in de zomer de alarmbel deed afgaan. Anderzijds blijken de recente testen heel veel ‘oude’ gevallen van besmetting te detecteren, zonder risico’s vandaag. 

2.    De quarantaineperiode kan gehalveerd worden naar 1 week, waarna een PCR-test volgt. 
Dat geldt zowel bij hoogrisicocontacten als bij personen die terugkeren uit een rode zone. België moet hierbij net zoals andere EU-landen de inzichten vanuit een betere kennis van de besmettelijkheid, gekoppeld aan de virale lading, volgen. Contact tracing laat toe om veel preciezer het risicogedrag van personen te identificeren dan telkens alle personen uit een cluster, land, school, werkplek… in quarantaine te plaatsen. 

Deze inkorting en precisering is niet enkel van belang voor de gemoedstoestand en financiële situatie van mensen en de continuïteit van het werk, school, enz. Maar des te meer ook om de burger echt voor 100 procent te laten meewerken aan contact tracing. Want net door twee weken ‘uitval’ haken vandaag zovelen af. Burgerzin alleen zal dat niet oplossen.

3.    Prille signalen uit studies wijzen erop dat bijkomende gezondheidsschade groter is dan die van corona zelf.
We weten intussen dat zeer zware lockdownachtige maatregelen, met inperking van fundamentele vrijheden en rechten (onderwijs, werk, ontspanning, sociaal contact, reguliere zorg,…) grote gezondheidsschade veroorzaakt als gevolg van uitgestelde zorg (complicaties en sterfte), stress en psychische problemen, isolatie en een gebrek aan sociale steun, de neveneffecten van werkloosheid, enz. 

Niemand durft het heel luid te zeggen, maar de eerste prille signalen uit studies wijzen erop dat deze schade groter is dan de directe corona-gezondheidsschade. Net daarom moeten we overgaan van een maximaal voorzorgsprincipe naar een precies en resultaatsgedreven principe. 

Vertrouwen terugwinnen

Bovendien zijn er al tal van regio’s in ons land die zich onder de (te) hoge alarmdrempels bevinden. De alarmregio’s worden de uitzondering. Waarom zou je dan geen lokale positieve herlancering opstarten met het volop terugwinnen van het vertrouwen door een duidelijk kader en perspectief te bieden? Want het is angst dat nu onze samenleving platlegt en die nu kan en moet gecounterd worden. 

Maak als overheid proactief duidelijk wat de aanpak zal zijn in de komende maanden en jaren. Bied hoop. En motiveer ons zo om de steeds noodzakelijke maatregelen (afstand, masker, handhygiëne…) blijvend vol te houden. 


 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice