Skip to main content
  • Nieuws
  • Nu écht werk maken van grondige hervormingen

Nu écht werk maken van grondige hervormingen

  • 13/03/2019

De verkiezingscampagne is nu volop op gang getrapt. Slogans worden in de markt gezet, en het ene na het andere witte konijn hopt het politieke toneel op. Maar voorstellen om onze economie sterker te maken? Die toveren partijen vooralsnog niet uit hun hoed. Nochtans hoeven ze die heus niet ver te zoeken.

  • Op 26 mei staat veel op het spel, niet alleen voor de politici die naar een zitje dingen maar vooral ook voor onze economie.
  • Er is een enorm potentieel aan structurele hervorming waar we nu werk van moeten maken.
  • Internationale instellingen zoals het IMF en de OESO formuleren voorstellen die Voka in haar memorandum naar Vlaanderen en België vertaalt
  • Zo kunnen we de koek groter maken en beslissen wat we met die extra koek doen.

BerekeningOp 26 mei trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Er staat veel op het spel, niet alleen voor de kandidaten die naar een zitje dingen maar vooral ook voor onze economie. Nú is het moment om die in de juiste plooi te leggen en onze welvaart te garanderen. Nú is het moment voor al die kandidaten om daarvoor hun voorstellen op tafel te leggen.

Daarvoor hoeven ze niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het is niet altijd duidelijk in het politieke debat, maar onder economen is er een brede consensus over de belangrijkste pijnpunten van onze economie, en dat geldt ook voor de meeste oplossingen. De Nationale Bank, de Europese Commissie, het IMF en de OESO publiceren jaarlijks rapporten met concrete aanbevelingen om de werking van onze economie te verbeteren. De meeste van die aanbevelingen komen jaar na jaar terug: veel meer mensen aan het werk, extra investeringen in infrastructuur, een eenvoudiger en economisch verstandiger belastingstelsel, flexibelere regulering, … Ook het jaarlijkse ‘scorebord’ van het World Economic Forum kan helpen om de prioriteiten voor het economische beleid af te bakenen. Zo staat België in de jongste ranglijst op 140 landen op een 52e plaats voor de kwaliteit van het wegennet, een 92e voor de last van regulering en een 138e voor de belastingen op arbeid. 

“We laten een enorm potentieel liggen, en dat kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren.”

Het potentieel van dat soort structurele hervormingen is aanzienlijk. De OESO raamt dat de economische activiteit per Belg tot een derde hoger kan via een pakket van liberalisering van productmarkten, arbeidsmarkthervormingen, overheidsinvesteringen en R&D-inspanningen. Dat zou met ruime voorsprong de beste manier zijn om onze welvaartsstaat op termijn overeind te houden, en zelfs verder te versterken. Dat maakt het des te pijnlijker dat België sinds 2011 maar werk maakte van minder dan de helft van de aanbevelingen van de Europese Commissie, waarmee we de zwakste leerling van de Europese klas zijn. 

Ze laten daarmee een enorm potentieel liggen, en dat kunnen we ons eigenlijk niet meer permitteren. Er is geen tijd te verliezen. Voka heeft in zijn verkiezingsmemorandum alvast de aanbevelingen van die internationale instellingen geconcretiseerd tot specifieke voorstellen voor Vlaanderen en België. Die zijn niet alleen zeer goed en nodig voor onze ondernemingen, maar voor iedereen in dit land. Om het met een versleten cliché te stellen, dat nog altijd klopt: we kunnen ons best eerst concentreren op het groter maken van de koek, daarna kunnen we beslissen wat we met die extra koek doen. 

Contactpersoon

Niko Demeester

Secretaris-Generaal

Imu Salesforce
IMU Multiburo