Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Nu dringend steunmaatregelen nodig voor bedrijven in Limburg”

“Nu dringend steunmaatregelen nodig voor bedrijven in Limburg”

  • 02/09/2022

persbericht

Voka – KvK Limburg neemt kennis van de conclusies van het Overlegcomité. Voorlopig ontbreken de concrete steunmaatregelen die onze bedrijven in Limburg overeind moeten houden in deze extreem moeilijke tijden. Die steunmaatregelen voor bedrijven moeten er zo snel als mogelijk komen om het Europese gelijke speelveld te garanderen. “We kijken naar de Vlaamse regering om het Europese steunkader in Vlaanderen uit te werken. Tegelijk moet België er op Europees niveau voor pleiten om op zeer korte termijn in te grijpen om de irrationele prijzenspiraal een halt toe te roepen”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Voka – KvK Limburg roept de Vlaamse regering op om absolute prioriteit te geven aan het uitwerken van een steunmechanisme voor ondernemingen, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Binnen dat Europese kader is staatssteun mogelijk voor bedrijven in Limburg die in zware moeilijkheden komen door de hoge energieprijzen. De steun zal gericht en tijdelijk moeten zijn. Het steunpakket moet voldoende robuust zijn om Limburgse bedrijven in moeilijkheden overeind te houden. Concreet laat het Europese TCF-kader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf en tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies.

“Onze beleidsmakers mogen geen moment meer talmen met de noodzakelijke beslissingen en de uitvoering ervan. Ons economisch weefsel in Limburg is momenteel kwetsbaar en dient ten allen prijze beschermd te worden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Een derde van de Limburgse bedrijven geeft in onze meest recente enquête aan dat ze hun productie zullen verminderen of stopzetten indien de energieprijzen verder stijgen. Wij stellen onze expertise ter beschikking om snel een sluitend steunmechanisme te kunnen opstellen. Onze leden in Limburg zullen we bijstaan door een energiecrisis FAQ-website online te zetten.

Steun van Europa én België

Voka – KvK Limburg verwacht dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. Daarbij mag geen enkele optie worden uitgesloten en moet alvast gekeken worden naar onderhandelingen met Noorwegen, de tempering van de CO2-prijzen en het onderzoeken van andere prijsvormingsmechanismen.

Het Europese TCF-kader geldt voorlopig tot einde dit jaar. België moet ervoor ijveren dat deze termijn verlengd wordt.

“Tegelijk vragen we aan de federale regering om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid terug in te voeren, zoals dat tijdens de coronaperiode van kracht was. Bedrijven in Limburg geven aan dat ze verwachten in de komende maanden gebruik te zullen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; in de industriële sectoren gaat het zelfs om de helft van de bedrijven. We vragen samenwerking en overleg tussen de beleidsmakers. Elke regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Deze crisis vormt een zeer ernstige bedreiging voor onze Limburgse welvaart en onze samenleving”, aldus Johann Leten.

Ontwrichte Zone 

Naast de energiesteunmaatregelen moet de federale overheid ook snel werk maken van de verlening van de steunmaatregel 'Ontwrichte Zone'. Limburg is erkend als steunzone. Bedrijven die investeren binnen deze steunzone, kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing krijgen. En dat voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar. "Deze maatregel loopt af op 31 oktober 2022. Wij vragen de overheid om deze maatregel te verlengen met 24 maanden. Tegen de achtergrond van de huidige inflatie-en energiecrisis kan dit steunmechanisme mee voor wat ademruimte zorgen voor onze Limburgse bedrijven", besluit Johann Leten.

Contactpersoon