Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Nood aan verbindende regeringen met durf”

“Nood aan verbindende regeringen met durf”

  • 27/05/2019

Voor Voka tonen de verkiezingsuitslagen aan dat de volgende regeringen noodzakelijke hervormingen moeten doorvoeren, maar wel op een manier waarop niemand het gevoel heeft uit de boot te vallen . 

Een grote groep mensen voelt zich niet gehoord bij een aantal doorgevoerde beslissingen en hervormingen. Dat vormt een enorme uitdaging, want we moeten nog verder durven hervormen om onze regio en ons land in de kop van het Europese peloton te krijgen.
“Het toont alvast aan dat er bepaalde ongerustheden in de maatschappij zijn, of toch leven bij de mensen, waar we snel en adequaat een antwoord op moeten vinden. Omwille van de essentiële verdere hervormingen is er nood aan ploegen met ambitie en lef, echte durfregeringen, die op een verbindende manier mensen meenemen in een realistisch transitieverhaal naar een betere toekomst”, zegt Hans Maertens.
 
Motor moet blijven draaien
“We moeten ervoor zorgen dat de motor blijft draaien in onze regio Mechelen en Kempen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Er zijn 13 verkozenen uit onze regio die naar het Vlaams parlement gaan. Bij de vorige legislatuur waren dat er nog 15. De noodzaak om onze regio op de kaart te zetten is dus nog acuter dan voorheen. Er zijn voldoende dossiers die op een oplossing wachten. Zoals de verbreding van de E313, de 5.000 openstaande vacatures op onze arbeidsmarkt, de verlenging van de erkenning als ontwrichte zone na 2021, het inzetten van multimodale hubs op het Albert-kanaal … De regeringsonderhandelingen mogen niet te lang duren, want het ondernemersklimaat in Mechelen en Kempen vraagt snel gerichte acties. Daarom is er nood aan daadkrachtig bestuur.”

Belangrijke rol voor ondernemingen
Voor Voka is het duidelijk dat ondernemingen een belangrijke rol spelen in die toekomst. “Onze bedrijven zijn een deel van de oplossing. Werkgelegenheid brengt sociale vooruitgang, innovatie en zekerheid. Allemaal elementen die we nodig hebben om de hele maatschappij naar een hoger niveau te tillen. Wij willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen, getuige de vele maatregelen en hervormingen die we hebben voorgesteld in ons memorandum Durf kiezen, durf ondernemen”, zegt Tom Laveren.

Reflectie, ambitie en actie
Voor de vorming van de nieuwe coalities is er nu nood aan reflectie, ambitie en actie. De regeringsvormingen mogen niet te lang aanslepen; de economische realiteit laat dat niet toe. “Wekelijks loopt de rekening op met 23 miljoen euro en komen er 1.000 gepensioneerden bij. Ook op geopolitiek vlak heb je de Brexit, handelsconflicten en de nood aan een versterkte interne Europese markt. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moet onze regio en ons land bestuurd worden. Vandaar onze vraag naar verbindende durfregeringen, die bedrijvigheid en ondernemerschap als cruciale schakels zien van maatschappelijke vooruitgang.”

 

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder