Skip to main content
Map

Nood aan verbindende durfregeringen

  • 07/06/2019

Een aantal edities geleden blikte ik met u terug op hoe de Vlaamse en federale regeringen het er vanaf hadden gebracht. “Op verschillende cruciale domeinen werd vooruitgang geboekt. Toch werden al te vaak hervormingen niet ver genoeg doorgetrokken en ook op nieuwe uitdagingen werd onvoldoende ingespeeld. Gezien de gunstige economische en politieke omstandigheden had het in deze legislatuur meer kunnen en moeten zijn”, klonk het toen.

Nu de verkiezingen van 26 mei achter ons liggen, is ook het signaal van de kwade en onzekere kiezer overduidelijk: het was niet goed genoeg en de manier en de toon waarop aan politiek wordt gedaan werd genadeloos afgestraft. De verkiezingsuitslagen tonen aan dat de volgende regeringen noodzakelijke hervormingen moeten durven doorvoeren. Een grondige reflectie dringt zich op om na te gaan hoe men een slagkrachtig beleid met de nodige hervormingen kan uitvoeren op een manier waarop niemand het gevoel heeft in de kou te blijven staan. Er is nood aan durfregeringen, binnen een aanvaardbare termijn, want de sociaal-economische realiteit wacht niet op de politieke complexiteit in België.

Het is duidelijk dat een grote groep mensen zich niet gehoord voelt bij een aantal doorgevoerde beslissingen en hervormingen. Dat vormt een enorme uitdaging, want we moeten nog verder durven hervormen om onze regio en ons land in de kop van het Europese peloton te krijgen. Het toont alvast aan dat er bepaalde ongerustheden in de maatschappij zijn waarop we snel en adequaat een antwoord moeten vinden. Omwille van de essentiële verdere hervormingen, bijvoorbeeld op het vlak van werkgelegenheid, energie, mobiliteit, klimaat en digitalisering, is er nood aan ploegen met ambitie en lef, echte durfregeringen die op een verbindende manier mensen meenemen in een realistisch transitieverhaal naar een betere toekomst.

“Het signaal van de kwade en onzekere kiezer is duidelijk: het was niet goed genoeg. En ook de manier en de toon waarop aan politiek wordt gedaan heeft hij genadeloos afgestraft.”

Bert Mons, Algemeen directeur

West-Vlaanderen heeft overduidelijk het potentieel om tegen 2025 uit te groeien tot de regio met de hoogste graad van ondernemerschap in West- Europa. Er moeten dringend een aantal knopen worden doorgehakt. En onze ondernemingen zullen daarbij een cruciale rol spelen. Werkgelegenheid brengt sociale vooruitgang, innovatie en zekerheid. Allemaal elementen die we nodig hebben om de hele maatschappij naar een hoger niveau te tillen. De beleidsmakers kunnen rekenen op onze ondernemers die verder zullen ondernemen en aan de kar van innovatie, excellentie, welvaart en jobs blijven trekken.

Voor de vorming van de nieuwe coalities is er nu nood aan reflectie, ambitie en actie. De regeringsvormingen mogen niet te lang aanslepen; de economische realiteit laat dat niet toe. Wekelijks loopt de rekening op met 23 miljoen euro en komen er 1.000 gepensioneerden bij. Op geopolitiek vlak heb je de Brexit, handelsconflicten en de nood aan een versterkte interne Europese markt. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten onze regio en ons land bestuurd worden. Vandaar de vraag naar verbindende durfregeringen, die bedrijvigheid en ondernemerschap als cruciale schakels zien van maatschappelijke vooruitgang.

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag