Skip to main content

Nood aan verbindende durfregeringen

  • 05/06/2019

Elke verkiezingsdag heeft een verrassing in petto. Dat was op 26 mei niet anders: het politieke landschap werd grondig door elkaar geschud, met vooral winst voor de extreemrechtse en extreemlinkse partijen. Deze verkiezingsuitslag toont volgens ons aan dat een grote groep mensen zich niet gehoord voelt bij een aantal doorgevoerde beslissingen en hervormingen. Het wordt een enorme uitdaging om opnieuw politieke cohesie en slagkracht te combineren, want we moeten nog verder durven hervormen om onze regio en ons land in de kop van het Europese peloton te krijgen. 

  • Er zijn ongerustheden in de maatschappij waar we een antwoord op moeten vinden.
  • De volgende coalities moeten noodzakelijke hervormingen durven doorvoeren, maar wel op een manier waarop niemand het gevoel heeft uit de boot te vallen.
  • De Vlaamse bedrijven zijn een deel van de oplossing.

Er zijn bepaalde ongerustheden in de maatschappij waar we snel en adequaat een antwoord op moeten vinden. Omwille van de essentiële verdere hervormingen (bijvoorbeeld op vlak van digitalisering, klimaat, energie, mobiliteit en werkgelegenheid) is er nood aan beleidsploegen met ambitie en lef, echte durfregeringen, die op een verbindende manier mensen meenemen in een realistisch transitieverhaal naar een betere toekomst.

De volgende Vlaamse en federale coalities moeten noodzakelijke hervormingen durven doorvoeren, maar wel op een manier waarop niemand het gevoel heeft uit de boot te vallen. Een grondige reflectie dringt zich op om na te gaan hoe men een slagkrachtig beleid met de nodige hervormingen kan uitvoeren en dit op een manier waarop niemand het gevoel heeft in de kou te blijven staan. De tijd van pappen en nathouden moeten we achter ons laten. Er is nood aan verbindende durfregeringen, op een aanvaardbare termijn, want de sociaal-economische realiteit zal niet wachten op de politieke complexiteit in België.

Wetstraat

“Er is nood aan verbindende durfregeringen, op een aanvaardbare termijn, want de sociaal-economische realiteit zal niet wachten op de politieke complexiteit in België.”

Niko Demeester

Voor Voka is het duidelijk dat ondernemingen een belangrijke rol spelen in die toekomst. De Vlaamse bedrijven zijn een deel van de oplossing. Werkgelegenheid brengt sociale vooruitgang, innovatie en zekerheid. Allemaal elementen die we nodig hebben om de hele maatschappij naar een hoger niveau te tillen. Wij willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen, getuige de vele maatregelen en hervormingen die we voorstelden in ons verkiezingsmemorandum.

Reflectie, ambitie en actie

Voor de vorming van de nieuwe coalities is er nu nood aan reflectie, ambitie en actie. De regeringsvormingen moeten op een redelijke termijn leiden tot Vlaamse en federale coalities met een ambitieus hervormingsproject. Tijdverlies is geen optie, want de economische rekening riskeert snel op te lopen: de begroting moet onder controle worden gebracht, de vergrijzingskosten stijgen elke dag en er zijn geopolitieke onzekerheden (brexit, handelsconflicten) die onze bedrijven en welvaart onder druk zetten. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten onze regio en ons land bestuurd worden via een ambitieus hervormingsproject. Vandaar onze vraag naar verbindende durfregeringen, die bedrijvigheid en ondernemerschap als cruciale schakels zien van maatschappelijke vooruitgang.

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez