Skip to main content
Map

Nood aan verbindende durfregeringen

  • 27/05/2019

Voor Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, tonen de verkiezingsuitslagen aan dat de volgende regeringen noodzakelijke hervormingen moeten durven doorvoeren, maar wel op een manier waarop niemand het gevoel heeft uit de boot te vallen. “Een grondige reflectie dringt zich op om na te gaan hoe men een slagkrachtig beleid met de nodige hervormingen kan uitvoeren op een manier waarop niemand het gevoel heeft in de kou te blijven staan. De tijd van pappen en nathouden moeten we achter ons laten. Er is nood aan verbindende durfregeringen, op een aanvaardbare termijn, want de sociaaleconomische realiteit wacht niet op de politieke complexiteit in België”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

De verkiezingsuitslag van zondag 26 mei toont volgens Voka aan dat een grote groep mensen zich niet gehoord voelt bij een aantal doorgevoerde beslissingen en hervormingen. Dat vormt een enorme uitdaging, want we moeten nog verder durven hervormen om onze regio en ons land in de kop van het Europese peloton te krijgen. 

“Het toont alvast aan dat er bepaalde ongerustheden in de maatschappij zijn, of toch leven bij de mensen, waar we snel en adequaat een antwoord op moeten vinden. Omwille van de essentiële verdere hervormingen, bijvoorbeeld op vlak van digitalisering, klimaat, energie, mobiliteit en werkgelegenheid, is er nood aan ploegen met ambitie en lef, echte durfregeringen, die op een verbindende manier mensen meenemen in een realistisch transitieverhaal naar een betere toekomst”, zegt Hans Maertens. 

Durf en verbinding voor Limburg 

Durf en verbinding is er ook nodig voor Limburg, vindt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Er is al veel gepraat, maar nu is het hoog tijd voor actie. Dat onderstreepten we al in ons memorandum, waar we tien prioriteiten voor onze provincie uit de doeken deden. Onze Limburgse politici moeten meer dan ooit samen aan één zeel trekken in Brussel, zodat we ons rechtmatig deel van de taart krijgen. Bovendien mogen de regeringsonderhandelingen niet te lang duren, want het Limburgse ondernemingsklimaat en de Limburgse economie vragen zo snel mogelijk om gerichte acties. Vorige week toonde onze conjunctuurbarometer dat die in dalende lijn gaat en dat er nog geen kantelpunt in zicht is. Dat vraagt om daadkrachtig bestuur.”

Belangrijke rol voor ondernemingen

Voor Voka is het duidelijk dat ondernemingen een belangrijke rol spelen in die toekomst. “Onze bedrijven zijn een deel van de oplossing. Werkgelegenheid brengt sociale vooruitgang, innovatie en zekerheid. Allemaal elementen die we nodig hebben om de hele maatschappij naar een hoger niveau te tillen. Wij willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen, getuige de vele maatregelen en hervormingen die we voorstelden in ons memorandum Durf kiezen, durf ondernemen”, aldus Hans Maertens. 

Reflectie, ambitie en actie

Voor de vorming van de nieuwe coalities is er nu nood aan reflectie, ambitie en actie. De regeringsvormingen mogen niet te lang aanslepen; de economische realiteit laat dat niet toe. “Wekelijks loopt de rekening op met 23 miljoen euro en komen er 1.000 gepensioneerden bij. Ook op geopolitiek vlak heb je de Brexit, handelsconflicten en de nood aan een versterkte interne Europese markt. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moet onze regio en ons land bestuurd worden. Vandaar onze vraag naar verbindende durfregeringen, die bedrijvigheid en ondernemerschap als cruciale schakels zien van maatschappelijke vooruitgang.”