Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Nood aan ruimte voor bedrijvigheid op Gates-site Aalst

Nood aan ruimte voor bedrijvigheid op Gates-site Aalst

  • 10/05/2022

De stad Aalst stelt de Vlaamse Regering voor om een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in te planten op de locatie van de vroegere Gates-site (Erembodegem). Op de shortlist die eerder werd bekend gemaakt werden nog vijf mogelijke locaties voor een FPC weerhouden, drie ervan zijn vandaag bestemd als bedrijventerrein. Voka Oost-Vlaanderen had zich eerder al uitgesproken tegen een inplanting op één van die drie terreinen en is voorlopig tevreden dat de Siesegemkouter niet weerhouden wordt. Dat behoudt de mogelijkheid om een Health&Care Valley uit te bouwen, met onder andere ook een Innovatiehub voor zorgbedrijven.

Toch verzet Voka zich met klem tegen de komst van het FPC naar Erembodegem waar het bedrijventerrein zal worden herbestemd naar een zone van openbaar nut. Met de keuze van de Gates-site zal daar 8,6 ha ruimte voor bedrijven verdwijnen. Ruimte die nergens in Aalst zal worden gecompenseerd en waarmee Aalst zowat de laatste ontwikkelbare zone voor algemene bedrijfsactiviteit verliest.

Voor Voka Oost-Vlaanderen is het geen argument dat de princiepsbeslissing al drie jaar geleden werd genomen, zoals het stadsbestuur aangeeft. Uit de recente onderzoeken - en met het ruimte verslindend concept dat voorligt - wordt duidelijk dat een FPC in Aalst gewoon heel moeilijk te realiseren valt op de daartoe voorziene gronden.
 

Geen ruimte voor ondernemers

Voka betreurt de hele gang van zaken. “Na de sluiting van de Gatesfabriek werd weinig ondernomen om van het gebied een attractieve zone te maken voor bedrijven met verweefbare activiteiten. Dat steekt schril af met de inspanningen die de stad terecht levert voor de modernisering van de grote bedrijventerreinen Noord en Zuid. Toch zijn er vandaag een viertal bedrijven actief op Gates, met samen meer dan honderd werknemers.

Voka stelt vast dat bedrijventerreinen gemakkelijke prooien zijn voor afwijkende invullingen maar dat ambitieuze investeerders of groei-kmo’s in eigen stad in de kou blijven staan. “We herinneren ons nog het (afgewezen) pleidooi voor een stadion voor Eendracht Aalst op Erembodegem 4 en de jarenlange stalling van een Brandweermuseum in een grote bedrijfsloods op Erembodegem 3. Een FPC op Gates is een volgende sneer naar het ondernemerschap.”
 

Contactpersoon

Jan Van Gyseghem

Communicatie - Senior Writer

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.