Skip to main content
 • Nieuws
 • Nood aan meer en een beter Europa voor innovatief en handelsgericht Vlaanderen

Nood aan meer en een beter Europa voor innovatief en handelsgericht Vlaanderen

 • 07/02/2019

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt dat er ondanks een dreigende Brexit, nood is aan meer en een beter Europa om onze open Vlaamse economie te versterken. In haar EU-memorandum pleit Voka voor een efficiënte, strategische en internationaal gerichte EU, en dit gedragen door verantwoordelijke lidstaten. Voka doet 15 concrete aanbevelingen, waaronder een ‘Eenheidsmarkttoetsing’ waarbij in elke lidstaat de beleidsmakers de effecten van nieuwe wetgevende initiatieven op de Europese eenheidsmarkt telkens in kaart moeten brengen.

Een maand na de voorstelling van haar memorandum voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen, lanceert Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemingen, voor het eerst een memorandum voor de Europese verkiezingen. Met de kernboodschap ‘Durf Kiezen voor de toekomst van Europa’ geeft de werkgeversorganisatie 15 concrete aanbevelingen. De voorstellen zijn zowel naar de lokale, Vlaamse, federale als Europese beleidsniveaus gericht, om werk te maken van een sterke eenheidsmarkt, een verbeterde Schengenzone, een solide Eurozone en een handelsvriendelijk Europa. Voka roept ook nogmaals op om een harde Brexit alsnog te vermijden. Dit zou bijzonder nadelig zijn voor onze Vlaamse bedrijven.

Efficiënte EU

De Europese eenheidsmarkt leverde iedere Belg sinds 1990 jaarlijks ongeveer 1.000 euro extra op. Maar het werk is nog niet af. Er zijn nog te veel hinderpalen en beperkingen die een echte eenheidsmarkt in de weg staan. Onze Vlaamse bedrijven worden daar dagelijks mee geconfronteerd. Daarom pleit Voka voor een eenheidsmarkttoetsing zodat bij nieuwe wetgevende initiatieven in elke lidstaat een toets gebeurt naar de effecten op de eenheidsmarkt. “We hebben nood aan een nieuw moment om de transitie naar een echte en volwaardige Eenheidsmarkt van de 21ste eeuw mogelijk te maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Internationale EU

De Europese Unie moet veel meer buiten de Europese cocon treden om de welvaart te laten groeien en de veiligheid van Europa duurzaam te verankeren. “Uitdagingen als klimaat en migratie moeten op internationale schaal aangepakt worden. Bovendien liggen de economische groei en opportuniteiten van onze bedrijven ook steeds meer buiten Europa. De Vlaamse export naar Canada steeg bijvoorbeeld met 23% door het CETA-akkoord. Het handelsakkoord met Japan is veelbelovend voor onze Vlaamse bedrijven. We moeten de EU-blik dus verruimen naar onze buren en verre partners”, aldus Hans Maertens.

Strategische EU

Als de EU op het internationale toneel sterker wil staan, moet het meer met één stem spreken. Dat kan pas als er echt een besef ontstaat over de Europese strategische belangen. “Meer Europa betekent bovendien niet dat we minder controle hebben over ons lot, het zal ons toelaten om net meer ons lot in eigen handen te nemen. Alleen samen kunnen we onafhankelijk zijn en antwoord bieden op de geopolitieke uitdagingen tussen de wereldmachten”, zegt Hans Maertens.

Europese reflex

De doelstellingen kunnen volgens Voka enkel gerealiseerd worden door een sterk engagement van de Europese instellingen en de lidstaten samen. Er is geen gebrek aan middelen voor de Europese instellingen, wel aan de wil van de lidstaten om hun eigen middelen in te zetten voor het grotere geheel, ook in België. Toch betekent dit niet dat alle 28 lidstaten alles kunnen of willen meedoen. Daarom moet het volgens Voka mogelijk zijn dat groepen lidstaten voorlopen op de anderen. Voor Vlaanderen en België wordt dan vooral gekeken naar de buurlanden, met de Benelux voorop.

Wat de Brexit betreft, blijft Voka hopen dat er alsnog een akkoord uit de bus komt en een harde Brexit vermeden wordt. Toch moeten bedrijven zich nu voorbereiden op een chaotische Brexit. “Ondanks alle problemen met de Brexit moet Vlaanderen blijven ijveren voor een meer, beter en sterker Europa want Vlaanderen zal altijd een exportland zijn en blijven en daar moet Europa een bondgenoot in zijn,” aldus nog Hans Maertens.
5 thema’s, 15 voorstellen

Alles samengevat schuift Voka 15 concrete maatregelen naar voor om een sterkere, efficiëntere en innovatievere Europese Unie te bekomen:

Eenheidsmarkt

 • Bewaak systematisch de eenheid en het gelijk speelveld van de eenheidsmarkt, bijvoorbeeld met de ‘Eenheidsmarkttoetsing’.
 • Maak Europese regelgeving eenduidig en eenvoudig voor bedrijven.
 • Verdiep de eenheidsmarkt.
 • Versterk de EU als innovatiehub.

Schengenzone

 • Werk een omvattend stabiliserend beleid uit in de Europese grensregio.
 • Optimaliseer het beheer van de buitengrenzen.
 • Neem de nodige interne maatregelen om een goede werking van de Schengenzone te vrijwaren.

Eurozone

 • De eurolanden moeten financiële verantwoordelijkheid en zelfdiscipline aan de dag leggen.
 • De eurozone moet een instrumentarium uitbouwen om zichzelf crisisbestendig te maken.

Handel

 • De EU moet een voortrekker zijn in het vrijwaren en versterken van het openhandelssysteem.
 • Verzeker voldoende investeringsbescherming voor Vlaamse bedrijven binnen en buiten de EU.
 • Verzeker een gelijk speelveld voor de eigen ondernemingen op de eigen markt.
 • Versterk de positie van Vlaanderen als Europese exportkoploper.

Brexit

 • België moet op Europees niveau pleiten voor een handelsvriendelijke brexit.
 • Vlaanderen moet zich positioneren als een spil voor Anglo-Europese handel.

Bekijk de 15 concrete punten en het volledige memorandum op www.durfkiezen.be/europa.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez