Skip to main content
  • Nieuws
  • Nood aan een realistisch klimaatplan

Nood aan een realistisch klimaatplan

  • 27/03/2019

De klimaatmarsen hebben iedereen wakker geschud. Nu is het tijd om een coherent plan uit te werken en dit onverkort uit te voeren tijdens de volgende legislatuur. We moeten daarbij de totale impact van maatregelen goed analyseren en een rigoureus maar realistisch tijdspad uittekenen. Het plan moet vier aspecten combineren: energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. De volgende regeringen zullen alle burgers tot betere inspanningen moeten aanzetten.

  • Inzake milieu lopen de bedrijven al langer dan vandaag voorop.
  • Het verder ontwikkelen en invoeren van nieuwe duurzame technologieën is zeker mogelijk, maar zal tijd vergen. 
  • We moeten voor het klimaatplan de impact van maatregelen goed analyseren en een realistisch tijdspad afwegen.
  • Op korte termijn is het dan ook nodig dat de Vlamingen zelf meer hun duit in het zakje doen qua milieuzorg.

KlimaatplanOnze productie en consumptie van energie moet absoluut verduurzamen. Maar we moeten er tegelijk ook zeker van zijn dat het licht aan blijft. Dat is een moeilijke uitdaging, want onze kerncentrales zijn blijkbaar niet zo robuust en volgens de gemaakte afspraken moeten ze allemaal binnen zes jaar sluiten. Uit zon en wind halen we steeds meer energie, maar die kunnen we spijtig genoeg nog niet opslaan om tijdens de winter elektriciteit te leveren. Dus hoe gaan we voldoende elektriciteit op het juiste moment op een duurzame manier beschikbaar maken? Gaan we dat doen met nieuw te bouwen gascentrales om schommelingen op te vangen? Of laten we de twee jongste kerncentrales wat langer draaien tot de alternatieven qua duurzame productie en opslag voorhanden zijn? Vandaag is onze elektriciteit echter niet alleen onzeker, ze is ook duur: onze Vlaamse bedrijven betalen hier een pak meer voor hun elektriciteit dan in onze buurlanden. Daarom pleiten wij voor een energienorm die, naar analogie met de loonnorm, de stijging van de energieprijzen binnen de perken moet houden om onze bedrijven niet nog meer nadeel te laten ondervinden.

“We vragen de volgende coalities om ook de burgers mee in het klimaatbad te trekken.”

Transport is verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen bij ons, daar valt dus nog heel wat vooruitgang te boeken. Wij pleiten al jaren voor een slimme kilometerheffing, want we zien dat vooral het vrijetijdsverkeer toeneemt, ook tijdens de spitsuren. De fixatie op bedrijfswagens is onterecht: slechts 14% van de werknemers gebruikt immers een bedrijfswagen om te pendelen. Voor meer dan 80% van de autopendelaars voldoet het openbaar vervoer simpelweg niet als alternatief. De Lijn en de NMBS/Infrabel moeten en kunnen een pak efficiënter werken. We subsidiëren hen al 20% meer dan vergelijkbare buitenlandse vervoerbedrijven. Bovendien presteert de NMBS ondermaats: zij heeft drie keer zoveel werknemers nodig voor hetzelfde aantal passagierskilometers dan Zwitserland en Oostenrijk. De liberalisering van het personenvervoer tegen 2023 is een goede hefboom om de performantie van het openbaar vervoer drastisch te verhogen.

Voor de ruimtelijke inplanning van economische activiteit denkt men dikwijls dat bedrijven graag nieuwe grond inpalmen, maar dat is niet zo. Er is in theorie nog 10.000 hectare bedrijventerrein beschikbaar: laat ons die eerst proberen te benutten. Het probleem is echter dat veel van die gronden slecht gelegen zijn, zowel voor het bedrijf als de omwonenden. Je kan ook niet elke bedrijfsactiviteit dicht bij woonkernen inplannen. Zorg er dus voor dat bedrijven voldoende ruimte kunnen benutten op goed gelegen plaatsen, die vlot bereikbaar zijn voor medewerkers met het openbaar vervoer, zonder te veel hinder voor omwonenden. Daarnaast moeten we dringend onze woningen energiezuinig maken, want daar is nog een enorme winst te boeken qua reductie van uitstoot van broeikasgassen. Onze huizen zijn even goed, of liever even slecht, geïsoleerd als de huizen in Spanje, Griekenland of Italië. Alleen zijn de winters bij ons wel wat strenger. Onze renovatiegraad moet maar liefst verdriedubbelen, tot tien gebouwen per uur om de klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen. We schuiven daarom een renovatieverplichting met fiscale stimuli naar voren. Sloop en heropbouw van woningen moet een onderdeel zijn van elke klimaatstrategie.

Inzake milieu lopen de bedrijven ook al langer dan vandaag voorop. Op 20 jaar tijd hebben de Vlaamse bedrijven hun waterverbruik met bijna 20% verminderd. De uitstoot van het fijn stof ging met 30% naar beneden en twee derde van het bedrijfsafval wordt gerecycleerd. Ook 85% van de vermindering van de CO2-uitstoot hebben we te danken aan de bedrijven. Het laaghangende fruit bij de bedrijven qua klimaatvooruitgang is dus al geplukt. Het verder ontwikkelen en invoeren van nieuwe duurzame technologieën is zeker mogelijk, maar zal tijd vergen. Op korte termijn is het dan ook nodig dat de Vlamingen zelf meer hun duit in het zakje doen qua milieuzorg. De volgende regeringen zullen alle burgers tot betere milieu-inspanningen moeten aanzetten.

De tijd van gemakkelijke en halve oplossingen ligt achter ons. Het is tijd om te durven kiezen en ondernemen voor een duurzame toekomst. De bedrijven zullen de oplossingen voor deze toekomst aanbrengen, dankzij nieuwe producten, processen en materialen. We vragen aan de volgende coalities om ons daarbij te helpen en om ook de burgers mee in het klimaatbad te trekken. 

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd