Skip to main content
  • Nieuws
  • Nood aan bedrijfsvriendelijke gemeentebesturen

Nood aan bedrijfsvriendelijke gemeentebesturen

  • 24/10/2018

Zondag 14 oktober werden de nieuwe lokale mandatarissen verkozen. Sterke bestuurders werden over het algemeen beloond voor hun inzet en in veel steden en gemeenten is er al een bestuursakkoord voor de volgende zes jaar. Er ligt heel wat werk op de plank voor de nieuwe lokale besturen: ook vanuit de Vlaamse ondernemingen zijn de noden en verwachtingen hoog. Willen we meer welvaart in onze steden en gemeenten, dan moeten we ook op lokaal niveau werk maken van een ondernemingsvriendelijke omgeving.

  • Voka werkte een heleboel specifieke, concrete beleidsvoorstellen uit.
  • Zo moeten gemeenten meer focussen op hun kerntaken.
  • En roept Voka steden en gemeenten op om een fiscaal pact te sluiten met bedrijven.
  • Alle voorstellen kan u terugvinden op www.vokakiest.be

De lokale verkiezingen zijBanner vokakiest. ben voor ondernemers van cruciaal belang. Gemeenten en steden vormen vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Lokale besturen hebben ook grote impact op de bedrijfsvoering: ze beoordelen de vergunningsaanvragen, hebben impact op de mobiliteit en leggen fiscale en andere lasten op.

De gemeenten moeten meer focussen op hun kerntaken: vandaag geven ze gemiddeld liefst 40% van hun budget uit aan niet-kerntaken. Dat is veel te veel: steden en gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding. Ze moeten ook niet alles zelf doen: ondernemende lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise.

“Het kan niet langer de bedoeling zijn om bedrijven te gebruiken als melkkoe om de stads- of gemeentekas in orde te krijgen.”

We roepen de steden en gemeenten ook op om een fiscaal pact te sluiten met de bedrijven. Aan uitgavenzijde moet dit pact het engagement inhouden van een ‘uitgavenshift’ van niet-kerntaken naar investeringen. Er moet immers dringend meer geïnvesteerd worden: we vragen dat alle steden en gemeenten minimaal 20% van hun exploitatie-uitgaven voorzien voor investeringen. Aan inkomstenzijde roepen we op tot een afbouw van louter financierende eigen gemeentelijke belastingen (bijv. belasting op materieel en outillage). Het kan niet langer de bedoeling zijn om bedrijven te gebruiken als melkkoe om de stads- of gemeentekas in orde te krijgen. Eigen lokale belastingen kunnen enkel om ongewenste fenomenen tegen te gaan.

Een innovatieve formule van samenwerking tussen bedrijven en hun lokaal bestuur is de zogenaamde ‘bedrijfsinvesteringszone’. Deze zones kennen veel succes in Nederland, het zou goed zijn om ze hier ook in te voeren. In een bedrijfsinvesteringszone engageren de betrokken bedrijven en het lokale bestuur zich samen tot een bepaalde economische ontwikkeling (bijvoorbeeld een bedrijventerrein of een winkelcentrum). In samenspraak dragen ondernemingen daar dan graag aan bij voor rechtstreekse dienstverlening of investeringen vanwege hun lokaal bestuur.

We hebben voor de nieuwe lokale besturen een heleboel specifieke, concrete beleidsvoorstellen uitgewerkt, telkens aangepast aan de eigenheid van een stad of gemeente. Zij zijn terug te vinden op www.vokakiest.be. We hopen dat de nieuwe lokale bestuurders daar veel inspiratie uit putten om hun ondernemingen te helpen. In ruil zullen ze een bloeiende stad of gemeente terug krijgen!

Niko Demeester - Secretaris-Generaal Voka - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez