Skip to main content
  • Nieuws
  • Nog geen licht aan het einde van de tunnel(s)

Nog geen licht aan het einde van de tunnel(s)

  • 17/01/2017

De eerste werkdag na de kerstvakantie wordt traditioneel gekenmerkt door een extra drukke ochtendspits. Automobilisten die dit jaar op die bewuste maandag door de Brusselse tunnels moesten, hebben extra gevloekt. Door een incident bij werken aan de Rogiertunnel bleef deze de hele dag dicht en ook de Leopold II-tunnel moest tot drie keer afgesloten worden omdat ongeduldige automobilisten er gingen spookrijden.

Doorroestend staal en verpulverend beton kenmerken de Brusselse tunnels.

 

  • Verkeersproblemen zorgen ervoor dat 7.700 jobs uit Brussel verdwenen naar Vlaanderen en Wallonië.
  • In Antwerpen loopt de Oosterweelverbinding nieuwe vertraging op.
  • Ontoereikende infrastructuur heeft een negatief effect op economische groei.

 

 

De erbarmelijke staat van de Brusselse tunnels wordt door niemand ontkend. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog dat vorig jaar de ene na de andere Brusselse tunnel dicht moest omdat brokstukken uit het plafond vielen. De Brusselse regering heeft jarenlang niet geïnvesteerd in de tunnels, met alle gevolgen van dien: doorroestend staal en verpulverend beton kenmerken de tunnels.


Huidig Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft een investeringsplan goedgekeurd dat de renovatie van alle grote tunnels in de volgende 10 jaar voorziet. Aan enkele tunnels is men al bezig, maar de grootste werven volgen nog. Dan zal het des te meer belangrijk zijn om de extra verkeershinder tot een minimum te beperken. Dit kan enkel door voldoende te communiceren en automobilisten om te leiden naar andere wegen en alternatieven. Door intelligente transportsystemen, slimme verkeerslichten en automatische waarschuwingen via de radio of smartphone, kan het verkeer beter gestuurd worden. Voka vraagt dat er voldoende ingezet wordt op begeleidende maatregelen, zodat de pendelaar niet nog meer tijd verliest en gefrustreerd geraakt dan vandaag. De Brusselse economie zag de laatste jaren al duizenden mensen afhaken: op drie jaar tijd verdwenen er 7.700 jobs naar Vlaanderen en Wallonië.


Vijftig kilometer noordelijker is het al evenmin een pretje voor de automobilist en het ziet er naar uit dat Antwerpen nog jaren geteisterd zal blijven door files. De Oosterweelverbinding loopt – alweer – vertraging op. De eerste fase van het fameuze tunnelcomplex begint met werken op Linkeroever die ten vroegste in het najaar zullen starten. Door Dieselgate is de Vlaamse regering verplicht een nieuwe simulatie te maken van de luchtvervuiling door de Oosterweelverbinding. Het oordeel van de MER-cel wordt begin juli verwacht. Pas daarna kan de bouwaanvraag ingediend worden, terwijl dit initieel gepland was voor dit voorjaar. De bouw zal dus ten vroegste op het einde van het jaar kunnen starten. Vijf maanden later zou men dan met de Scheldetunnel starten en nog eens vijf maanden later met de werken op Rechteroever. Zelfs de volgende minister van Mobiliteit zal de verbinding nog niet officieel kunnen openen, want we spreken al snel over 2024 voor het hele complex klaar zal zijn.


Ondertussen blijven er nog andere hordes die moeten genomen worden: een mogelijk referendum door de handtekeningen die Ringland heeft verzameld en de politieke meerderheid van de gemeente Zwijndrecht die tegen de bouwaanvraag is. Als klap op de vuurpijl, geraakte zopas bekend dat twee adviezen van auditeurs van de Raad van State fundamentele kritiek bevatten op de manier waarop het Oosterweel-MER tot stand kwam. Als die kritiek wordt gevolgd, dan dreigt een vernietiging van het GRUP en een bijhorende vertraging die niet meer te voorspellen valt. Daarnaast is er ook nog het risico op een niet te overzien verkeersinfarct tijdens de werken. Op het hoogtepunt van de werkzaamheden moeten er 30.000 wagens van de weg gehaald worden. Ook hier geldt dat alle communicatiemiddelen uit de kast zullen moeten worden gehaald om de Antwerpse bewoners, bezoekers en pendelaars naar de juiste alternatieven te leiden.


Met Antwerpen en Brussel in de top-5 van de meest congestiegevoelige steden in Europa, kunnen we ons geen enkele vertraging veroorloven. Het bedrijfsleven snakt naar resultaten en positieve effecten van de maatregelen die worden aangekondigd en die her en der worden genomen. Voka trok al meermaals aan de alarmbel. Door het jarenlange gebrek aan beslissingen en investeringen worden onze mobiliteitstroeven steeds meer uitgehold. Elke economische activiteit hangt in één of andere vorm af van infrastructuur. Indien deze ontoereikend is, heeft dat een rechtstreekse impact op de levenskwaliteit van mensen en de groeimogelijkheden van bedrijven. Door jarenlang kortetermijndenken, worden we nu met de rug tegen de muur geduwd. Niets doen is geen optie meer: het moet nu echt eens vooruitgaan – letterlijk en figuurlijk.

 

Goedele Sannen - Logistiek en mobiliteit - goedele.sannen@voka.be

 

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant