Skip to main content
  • Nieuws
  • Nog belangrijke werven voor federale regering

Nog belangrijke werven voor federale regering

  • 10/10/2018

Centraal in de beleidsverklaring van premier Michel stonden de JobsDeal en het investeringspact. We zijn tevreden dat de regering ook in het laatste jaar van de legislatuur hervormingen wil realiseren. Ook in de laatste minuut kan en moet er nog gescoord worden. De uitdagingen zijn immers groot: de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid omtrent de energievoorziening zijn grote bedreigingen voor onze bedrijven. We verwachten dat de federale regering deze twee punten dringend aanpakt.

  • De federale regering mag zich niet laten verlammen door electorale koorts.
  • Er is namelijk nog werk genoeg voor de huidige coalitie.
  • Zo verwacht Voka dat er in het nieuwe politieke jaar concrete invulling wordt gegeven aan de JobsDeal.
  • En dat er dringend duidelijkheid komt over de uitvoering van het energiepact.
Charles Michel
Charles Michel ©Shutterstock

In zijn beleidsverklaring blikte Charles Michel vooruit op het regeringswerk van het komende jaar. Vooral het energiedossier, de JobsDeal en het investeringspact stonden hierbij centraal. Ook gaf de premier aan dat er binnen de coalitie de vaste wil is om ook in het laatste jaar van de legislatuur nog drastische hervormingen door te voeren en het regeerakkoord uit te voeren. Wij zijn tevreden dat de federale regering hiermee aangeeft dat het werk niet af is. Er liggen immers nog belangrijke uitdagingen op de plank. Zo blijft de krapte op de arbeidsmarkt een van de dé uitdagingen voor het beleid en de ondernemingen. Alleen al de Vlaamse vacaturemarkt dikt sinds begin 2014 maand na maand verder aan. Ook in het tweede kwartaal van 2018 zet zich dit verder. In juli werden bij VDAB 20.338 ontvangen vacatures geteld, wat neerkomt op een stijging van 15 procent op jaarbasis. Ook het aantal openstaande vacatures (52.557 in juli 2018) nam fors toe (+36,3% op jaarbasis).

Eind juni bereikte de federale regering een akkoord omtrent de JobsDeal. Voka verwacht dat er in het nieuwe politieke jaar ook concrete invulling wordt gegeven aan dit akkoord. Veel zaken waren deze zomer nog niet duidelijk; we verwachten binnenkort meer concrete details. Verder moeten we er over waken dat een te genereuze uitstapregeling voor bijvoorbeeld de zware beroepen de vooruitgang van de JobsDeal zou uitwissen. We kunnen immers alle handen gebruiken op de arbeidsmarkt: vervroegde uittreding is daarbij niet aan de orde.

“Er moeten voor het jaareinde doorbraken gerealiseerd worden voor onze arbeidsmarkt en onze energievoorziening.”

Daarnaast heeft de energieproblematiek de afgelopen weken aangetoond dat er dringend duidelijkheid moet komen over de uitvoering van het energiepact. Potentiële black-outs of een stijging van de energieprijs zijn catastrofaal voor onze ondernemingen, de mensen en het imago van ons land. We verwachten vooral daadkracht van deze federale regering. Het energiedossier hangt al geruime tijd als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de coalitie. Het energiepact moet dus dringend worden uitgevoerd. Verder wachten we nog steeds op een concrete invulling van de energienorm. Voor heel wat ondernemingen is energie één van de belangrijkste kosten. Willen we in de toekomst competitief blijven, dan moeten we ook hier dringend iets aan doen.

Meer dan werk genoeg dus voor de huidige coalitie. Na zondag zijn de lokale verkiezingen achter de rug. We rekenen erop dat de federale regering zich niet laat verlammen door electorale koorts. We moeten onmiddellijk en voor het jaareinde doorbraken realiseren voor onze arbeidsmarkt en onze energievoorziening.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez