Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • No deal Brexit raakt ook uw tijdelijke uitvoer naar de UK

No deal Brexit raakt ook uw tijdelijke uitvoer naar de UK

  • 06/03/2019

Projecten, beurzen of demo’s in de UK? Niet meer zonder douaneformaliteiten! Bij een no deal wordt de UK een exportland waarbij douaneformaliteiten gelden. Zowel bij het verlaten van de EU (uitvoer) als bij het binnenbrengen in de UK (invoer).

Dus ook voor een tijdelijke uit- en invoer, een deelname aan een beurs, een onderhoud van machines, een demo van een prototype, een tentoonstelling of een optreden gelden specifieke douaneprocedures. Liever een eenvoudige oplossing? Gebruik een ATA-carnet, één douanedocument waarmee u alle stappen in een tijdelijke uitvoer kunt dekken.

Meer info https://www.voka.be/diensten/ata

  • Bindende tariefinlichting (BTI)

Ingeval uw onderneming een Britse BTI gebruikt bij internationale handel met de EU, dan is het sterk aangeraden om een nieuwe BTI aan te vragen in één van de EU27 Lidstaten. Na de uitstap uit de EU zullen de VK BTI’s (afgegeven door HMRC alsook BTI’s afgegeven aan de houders met een Brits EORI-nummer) niet meer geldig zijn in de EU.

De Belgische Douaneadministratie heeft hiervoor een versnelde procedure geïnitieerd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Douaneadministratie.

  • Vrijhandelsakkoord en preferentiële oorsprong

Voor de Brexit komt er geen vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK. Het mogelijke akkoord zou pas onderhandeld worden na de scheiding tussen het VK en de EU. Er is voorlopig nog geen concrete informatie inzake de preferentiële oorsprong van EU-goederen die zullen uitgevoerd worden naar het VK aan verlaagd of nulrecht (en visa-versa). 

In de paper “Implications for business and trade of a no deal exit on 29 March 2019”, heeft de Britse overheid meegedeeld dat het VK reeds een aantal vrijhandelsakkoorden heeft afgesloten met derde landen. De akkoorden zullen geactiveerd worden na de Brexit.

  • Gemeenschappelijk douanevervoer

Vanaf 1 april sluit het VK zich aan bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/Common Transit Convention (CTC). Met de regeling kunnen goederen vervoerd worden tussen de Europese Unie, de EVA-landen, Turkije, Macedonië en Servië (en na 1 april het VK) door middel van één aangifte. Dit voorkomt vertragingen aan de grenzen tussen de EU en deze landen. Het opmaken van de aangiften en de opvolging ervan gebeuren elektronisch, gebruikmakend van het NCTS-systeem.

Op donderdag 14 maart organiseert Voka West-Vlaanderen nog een infosessie omtrent de Brexit met een Britse delegatie, waar u met al uw vragen terechtkunt. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Leonid Guz.
 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag