Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan: nieuwe werken en modal shift nodig in Brusselse metropool

Nieuwjaarsreceptie Voka Metropolitan: nieuwe werken en modal shift nodig in Brusselse metropool

  • 14/02/2018

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dat is niet enkel de nieuwe manier van werken, maar ook een antwoord op de files in de Brusselse metropool. Het was het centrale thema op de nieuwjaarsreceptie van Voka Metropolitan.

Jean-Paul Van Avermaet
Voorzitter Jean-Paul Van Avermaet

De geplande grote mobiliteitswerven vormen hét momentum om een modal shift te realiseren, betoogde voorzitter Jean-Paul Van Avermaet in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij lanceerde een concreet voorstel: “Biedt pendelaars die extra gehinderd worden een maand gratis openbaar vervoer, om hen aan te zetten de overstap te doen”.

Ruim 300 bedrijfsleiders en een belangrijke groep Brusselse politici tekenden present op de nieuwjaarsreceptie op 30 januari in het Herman Teirlinck-gebouw, de nieuwe stek van duizenden Vlaamse ambtenaren op de site van Thurn & Taxis.

Ze konden er kennis maken met de nieuwe kantoren van de Vlaamse administratie, één van de grootste passiefgebouwen in Europa. De nieuwe kantoren zijn volledig ingericht volgens de wetten van het nieuwe werken.

De deelnemers kregen toelichting bij het gebouw van Trees Verhoogen, senior projectleider Bouwprojecten bij het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.  Ze wees er op dat met deze kantoren de Vlaamse overheid een aanzienlijke besparing realiseert op huur en energiekosten. Belangrijk is de filosofie van het nieuwe werken die er mee gestalte krijgt. Medewerkers krijgen niet langer een vast bureau. Het aantal individuele werkplekken is beperkt tot circa twee derde van het aantal personeelsleden. Daarnaast is er ruimte voorzien voor allerlei vormen van samenwerkplekken. De prikplicht wordt afgebouwd en er wordt meer aan telewerk gedaan.

Tijdens een panelgesprek wees Cathy Geerts, HR Director SD Worx Begium, op het toenemend belang van het “nieuwe werken” om talent te blijven aantrekken, zeker naar Brussel. Cruciaal daarbij is het verzekeren van de bereikbaarheid van het bedrijf voor de medewerkers. SD Worx vestigde daartoe haar kantoren in Brussel vlak bij het centraal station.  Zelfde geluid was te horen bij Sunita Van Heers, die aan het panel deelnam als voorzitter Young Voka Metropolitan en manager bij 3E, een bedrijf dat bedrijven helpt om hun gebouwen duurzaam en comfortabel te maken.

Mobiliteitswerven

Jean-Paul Van Avermaet, voorzitter Voka Metropolitan, prees in zijn nieuwjaarsboodschap de Vlaamse regering met zijn beslissing om voor de nieuwe huisvesting van haar ambtenaren te blijven kiezen voor Brussel. Hij steunde ook voluit het concept van het “nieuwe werken”, dat naadloos aansluit bij het thema “iedereen ondernemer” dat Voka begin dit jaar lanceerde. 

De voorzitter wees er op dat het “nieuwe werken” in de Brusselse metropool ook nodig is om de filelast te beperken en zo talent te blijven aantrekken. Hij beklemtoonde dat de komende jaren heel wat mobiliteitswerven op het programma staan die extra hinder zullen veroorzaken.

Van Avermaet riep overheden, bedrijven, medewerkers, klanten op om samen te werken aan een beperking van de hinder en een betere mobiliteit. Hij ziet die werven als een momentum om een modal shift te organiseren, waarbij de auto geruild wordt voor andere vervoersmiddelen.

Nieuwjaarsreceptie