Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe Zuidbrug vaart naar definitieve locatie

Nieuwe Zuidbrug vaart naar definitieve locatie

  • 19/01/2021

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe Zuidbrug in Halle: op 17 januari werd de boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en vakkundig op haar plaats gelegd. De afgelopen weken werd de nieuwe brug samengesteld op een montageterrein langs het Kanaal naar Charleroi. De Zuidbrug zal een nieuwe verbinding vormen tussen het Bevrijdingsplein en de Vogelpers en kadert binnen de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi.

De Zuidbrug is een nieuwe brug in Halle die over het Kanaal naar Charleroi en de sporen een verbinding zal maken tussen het Bevrijdingsplein en de Sint-Rochuswijk en de stationsomgeving. Ze zal ter hoogte van de René De Boecklaan aansluiten op de nieuwe Zennebrug en landen op de Vogelpers. Het project is technisch dan ook een hele uitdaging.

De Zuidbrug wordt een nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer. Maar ook de zwakke weggebruiker krijgt heel wat ruimte op het Zuidbrugtracé. Zo komt aan beide kanten van de weg een afgescheiden gemengd fiets- en voetpad van 2,5 meter breed en worden op beide kanaaloevers aansluitpunten op de jaagpaden voorzien.

Van montageterrein naar definitieve locatie

De afgelopen maanden werd heel wat voorbereidend werk gedaan. De boogbrug werd in verschillende werkhuizen klaargemaakt en in stukken naar een montageterrein tussen het kanaal en de spoorweg gebracht. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren. Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd en geschilderd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

Op 17 januari is de gemonteerde boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De dag voordien al werd de nieuwe brug van het montageterrein opgevijzeld en op twee pontons gereden. Op 17 januari werd bij daglicht gestart om de brug met behulp van de pontons en lieren naar haar definitieve locatie te brengen. Om 18.00 uur lag de brug op haar plaats.

De komende maanden zal het betonnen brugdek gebouwd worden en zullen de brug en de landhoofden verder worden afgewerkt (plaatsen van de brugdekvoegen, leuningen, verlichting, wegeniswerken, trappen, …). Zodra het werfterrein op rechteroever vrij is, zal dat worden opgehoogd tot op de hoogte van de definitieve wegenis en zal gestart worden met de bouw van de brug over de sporen en de keermuren naast het spoor. Zonder tegenslagen verwachten we het volledige Zuidbrugtracé (René De Boecklaan-Vogelpers) in het voorjaar van 2023 in gebruik te kunnen nemen.

Kenmerken van de Zuidbrug

  • De lengte van de boogbrug bedraagt 113 meter;
  • De minimale nuttige breedte van de boogbrug bedraagt 15 meter;
  • De hoogte van de bogen bedraagt 13,80 meter;
  • Tussen de bogen en de zijdelingse hoofdliggers worden in totaal 40 hangers geplaatst;
  • Het stalen frame van de boogbrug weegt 837 ton;
  • Op de brug komen twee gemeenschappelijk fiets- en voetpaden van 2,50 meter en twee rijstroken van 3,20 meter.

“De bouw van de nieuwe Zuidbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Transport over het water is namelijk een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtwagenvervoer. Samen met de lokale besturen willen we de werken bovendien aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren met nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurlijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant.”

De Zuidbrug zal op termijn voor een betere doorstroming zorgen in het centrum. Vroeger moest al het verkeer dat vanaf het Bevrijdingsplein richting centrum, Sint-Rochus of Buizingen reed, over de Suikerkaai. Door de Zuidbrug zal in de toekomst het verkeer richting Sint-Rochus en Buizingen gescheiden worden van het verkeer dat naar het centrum moet. Daardoor wordt het een pak rustiger op de Suikerkaai en in de omgeving van de Bospoortbrug.

Meer informatie

Meer informatie over de projecten op het Kanaal naar Charleroi is te vinden op www.kanaalnaarcharleroi.be en www.hallemaalbruggen.be.

Proximus