Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Nieuwe Voka Wijzer - Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken

Nieuwe Voka Wijzer - Preventie en re-integratie van (langdurig) zieken

  • 30/01/2023

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, wil de voortrekker zijn in het aanpakken van het probleem van langdurige afwezigheid door ziekte en lanceert daarom vanuit haar Health Community een praktische Voka Wijzer met alle bouwstenen voor een integraal preventie-, verzuim- en terugkeerbeleid. De massale uitval door ziekte stelt werkgevers voor grote uitdagingen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Naast de uitdagingen rond tijdelijke vervangingen komt de uitval ook met een kostprijs: de kost van het ziekteverzuim in een onderneming met 100 werknemers bedraagt gemiddeld 110.000 euro per jaar. Daar komen nog de indirecte kosten bij voor productiviteitsverlies en het missen van groeikansen. Ook voor de samenleving komt de massale ziekte-uitval met een grote kostprijs in de vorm van uitkeringen en medische kosten. 

“Alle werkgevers hebben de opdracht om de stijgende trend in de ziektecijfers te keren. We moeten er in onze bedrijven alles aan doen opdat mensen goed in hun vel zitten. Een gezonde en gelukkige werknemer is de basisvoorwaarde voor duurzame groei. Medewerkers die toch uitvallen, moeten we snel en doeltreffend begeleiden. Onze procedures om mensen na hun ziekte te re-integreren zijn te traag, te complex en inefficiënt. We verwachten van de politiek dat administratieve formaliteiten bij een terugkeer naar werk tot een minimum worden beperkt. We moeten mensen die terugkeren naar het werk, alle kansen geven om het vertrouwen geleidelijk aan terug op te bouwen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


240.000 langer dan een jaar ziek
Het aantal mensen in België dat niet werkt omdat ze ziek zijn, loopt steeds verder op tot meer dan een half miljoen. Het aandeel Vlamingen dat langer dan een jaar afwezig is van de werkvloer bedraagt 240.000, een absoluut record. Het grootste deel van de zieken lijdt aan lage rugpijn of kampt met mentale problemen. Ter vergelijking: het aantal werklozen in Vlaanderen staat momenteel op 177.000. We zijn bij de slechtste leerlingen van Europa en we krijgen de stijgende trend voorlopig niet gekeerd.


Voka Wijzer
De nieuwe Voka Wijzer bevat de theorie en de praktische handvaten rond het voorkomen van ziekte-uitval en ook rond het opnieuw integreren op de werkvloer van medewerkers die terugkeren na een lange ziekte. Met de Voka Wijzer in de hand kunnen werkgevers extra stappen zetten in het uitbouwen van een volwaardig preventie- en verzuimbeleid.


Praten werkt
De eerste nadruk in de Voka Wijzer ligt op het belang van ziektepreventie. Het klinkt evident: iemand die niet ziek wordt, blijft aan de slag en hoef je niet te re-integreren. Een goed preventiebeleid zet in op het welzijn van zowel individuele werknemers als de algemene werkcontext. Het is de beste investering die een bedrijf kan doen. Daarbij staat verbinding met en tussen de medewerkers centraal.


“Praten werkt, dat is onze ervaring. We werken sterk aan een bedrijfscultuur waarin alles bespreekbaar is. Op die manier groeit er vertrouwen tussen mensen en heb je als werkgever in de gaten wanneer een medewerker veerkracht aan het verliezen is. We hebben al onze managers opgeleid zodat ze beter worden in luisteren en sneller signalen kunnen oppikken”, getuigt Tina Ermgordts, HR manager bij Wilms nv, een familiebedrijf en de Benelux-marktleider in de productie van rolluiken en zonnewering uit Meerhout.


Ziekteverzuim
Hoe hard je ook inzet op preventie: het sluit ziekteverzuim nooit volledig uit. Een gericht verzuimbeleid zorgt voor een duidelijk beeld van het ziekteverzuim in de onderneming en de impact ervan op de bedrijfsactiviteiten. Ziekteverzuim moet bespreekbaar worden gemaakt. Leidinggevenden spelen een cruciale rol hierin. Ze moeten de juiste methodieken aanleren en inoefenen. 


Re-integratie
Helemaal aan het eind van het spectrum staat de re-integratie. De federale regering nam een reeks maatregelen die het formele re-integratietraject op belangrijke aspecten hertekenden.
“De hervormingen van de regering zijn stapjes in de juiste richting, maar het is nog te weinig. We bekijken ziekte nog steeds te negatief en te formeel. Informeel aan de slag gaan en de focus leggen op wat wel nog kan, geeft betere resultaten bij re-integratie. De formaliteiten en regels die werknemers en werkgevers moeten vervullen, zorgen voor nodeloze vertraging en gebrek aan kansen”, besluit Hans Maertens.


Na vier weken arbeidsongeschiktheid zou de arbeidsarts al samen met de zieke werknemer een medische vragenlijst moeten invullen, in plaats van na vier maanden vandaag. Twee weken later al kan dan een duidelijk plan van aanpak worden afgesproken met concrete afspraken over de hersteltijd, over een gedeeltelijke werkhervatting, jobcoaching of externe begeleiding. 


Standaard deeltijdse werkhervatting 
Wie terugkeert uit ziekte kan sneller weer aan de slag als een deeltijdse werkhervatting mogelijk is. De ziekte-uitkering wordt dan gecombineerd met het arbeidsinkomen zodat de werknemer tijdens het herstel het werk kan opbouwen. Dit systeem bestaat al en kent een groeiend gebruik. De deeltijdse werkhervatting moet nog soepeler en voor een langere periode dan twee jaar mogelijk zijn.


Voka Wijzer en verder
De lancering van de Voka Wijzer is het startpunt van een campagne waarin Voka een jaar lang ondernemingen zal ondersteunen bij het opzetten en uitbouwen van een integraal preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid. Er zijn bijscholingen en workshops voorzien in samenwerking met de Voka Kamers van Koophandel en het Welt-programma dat Voka rond inclusief HR-beleid inricht.
 

Contactpersonen

Joke Van Driessche

Community Manager Voka Health Community

imu - vzw - Uzbrussel
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - Altez
Proximus