Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe Voka Paper: Digitale zorg – Uitdagen om te slagen

Nieuwe Voka Paper: Digitale zorg – Uitdagen om te slagen

  • 12/06/2017

Hoe vaak gebeurt het nog dat een oudere burger in een ziekenhuis bij de spoedafdeling aankomt en daar zijn of haar plastic zakje met medicatie moet tonen als ‘lijst’ van wat hij gebruikt? Het is helaas dagelijkse praktijk… Digitale zorg is een medaille met twee kanten: qua potentieel staan we overal, maar in de praktijk staan we nergens. We zijn rijk aan data, maar arm aan informatie.

Het transformatiepotentieel in de zorg is enorm.

  • We verschuiven van acute naar langdurige zorg.
  • Elektronische dossiers, gebruikersportalen- en platformen, en decision support helpen om de burger écht aan het roer te brengen.
  • Om te slagen moeten we de eindgebruiker, de zorgaanbieder en de overheid aansporen om de overgang te maken van barrières naar acties.

Ziek zijn is niet meer zoals vroeger. We moeten ons concentreren op preventie van en actief leven met gezondheidsproblemen. We verschuiven van acute naar langdurige zorg. Dit vereist nieuwe zorgmodellen met een focus op de meerwaarde in termen van levensdoelstellingen (kwaliteit van leven), zorguitkomsten (functionering) en kostenbeheersing (efficiëntie).

Zorguitgaven

We verschuiven van specialistische centra naar de ruime samenleving, de thuisomgeving en de patiënt zelf. Dat verklaart het grote potentieel voor digitale zorg qua (zelf)monitoring, diagnose, behandeling en opvolging. Slimme ICT, tele- en mobile health, sensorische netwerken en big data zijn essentieel om het anders en beter te doen. Het transformatiepotentieel is enorm, zoals de vele voorbeelden en wetenschappelijke bevindingen aantonen, in de richting van preventie, predictie en personalisatie (op maat).

Digitale zorg loont

KaiserPermanente is een best practice geïntegreerde zorgaanbieder in de VS. De helft van alle patiëntencontacten vindt er vandaag al plaats per telefoon of via beveiligde e-mail. Hun teleberoerteprogramma voor urgente beoordeling via videoconferencing leidt tot een verhoogde toepassing van de behandeling (trombolyse) van 14 naar 84% (en 16 naar 52% binnen het eerste uur).

Ook Intermountain Health Care, een andere best practice zorgaanbieder, zet volop in op de digitale zorgtransformatie. Op drie jaren tijd slaagde Intermountain erin om de zorgkosten met 10% te laten dalen. Hun langetermijnambitie is een 50% kostenreductie via betere uitkomsten, minder verspilling en het schrappen van alles wat geen waarde toevoegt.

 

Elektronische dossiers, gebruikersportalen- en platformen, en decision support (beslissingsondersteuning) zijn een katalysator om de burger écht aan het roer te brengen. Ook hier is de meerwaarde aangetoond, vertrekkend vanuit gedeelde doelstellingen en gezamenlijke besluitvorming.

We pleiten voor versnelde digitale transformatie in de zorg. Dit staat echter in contrast met de ICT-frustraties in het werkveld. De zorg is tot op heden vooral goed in problematische, teleurstellende ICT-implementaties (log-ins op zorg-ICT die niet goed werken, elektronische dossiers die niet met elkaar praten, ...). Programma’s falen al te vaak of lopen veel vertraging op. En dat vertaalt zich in bevragingsresultaten van zorgprofessionals die ICT een van hun grootste professionele frustraties noemen. Drie vierde van alle ICT-initiatieven in de zorg heeft geen enkele besparing opgeleverd, ondanks het transformatiepotentieel (met een efficiëntiewinst van naar schatting 13 miljard euro in het VK en 100 miljard euro in de VS).

Om te slagen moeten we de eindgebruiker, de zorgaanbieder en de overheid aansporen om de overgang te maken van barrières naar acties. Hoe we dat best doen, lees je in de Voka paper Digitale zorg: uitdagen om te slagen.

 

Lees de volledige Voka Paper "Digitale zorg: uitdagen om te slagen" hier.

 

Download re referentielijst.

Contactpersoon

Daan Aeyels

Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU Multiburo
Imu Salesforce
ING
SD  Worx